• Op dinsdagochtend 29 oktober organiseerden het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort en Thermen Soesterberg een speedmeet voor regionale werkzoekenden.

    Fleur Vooren
  • In de regio Amersfoort doen zich bijvoorbeeld tekorten voor in de sectoren techniek, zorg, ICT en onderwijs.

    UWV
  • uwv.nl

UWV: 'productiebelemmeringen door personeelsgebrek in regio'

SOEST De arbeidsmarkt in de regio Amersfoort wordt steeds krapper, meldt het UWV. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar alle kansen open liggen voor werkzoekenden, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden.

De economie groeit niet meer in de mate waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend raakte. Toch is er in de rest van 2019 en in 2020 nog steeds sprake van groei. In de regio Amersfoort komen er volgend jaar naar verwachting 5.800 extra banen bij. DE UWV-arbeidsmarktregio Amersfoort omvat behalve die stad ook Soest, Baarn, Bunschoten, Woudenberg, Leusden en Nijkerk.

ALLE OPLEIDINGSNIVEAU'S Werkgevers in de arbeidsmarktregio Amersfoort kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen, schrijft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. ,,In 2019 geeft één op de vier werkgevers aan dat zij productiebelemmeringen ervaren door personeelsgebrek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog zo blijven. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriële machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In de regio Amersfoort doen zich bijvoorbeeld tekorten voor in de sectoren techniek, zorg, ICT en onderwijs. De krapte heeft zich naar alle opleidingsniveaus verbreed."

Steeds meer mensen vinden uiteindelijk werk. Ook de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand neemt af in de regio. Toch vindt niet iedereen zijn weg naar een betaalde baan. In de regio Amersfoort zijn er ongeveer 17.100 werkzoekenden met een WW-, Wajong- en bijstandsuitkering opgenomen in het GWU (Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV) die willen werken. Dit cijfer geeft een goed beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

MOEILIJK TE MATCHEN Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. ,,Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt."