• Robin van Lonkhuijsen

UWV: 'Daling WW regio Amersfoort veel sterker dan landelijk'

SOEST Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort blijft dalen. De arbeidsmarkt staat in het teken van een tekort aan personeel en de mismatch tussen vraag en aanbod, meldt het UWV. ,,Omdat het aanbod van personeel met de juiste kwalificaties of werkervaring onvoldoende beschikbaar is, zijn vacatures soms moeilijk vervulbaar. Bijstandsgerechtigden sluiten in vergelijking tot WW'ers minder goed aan op de vraag naar personeel."

Eind oktober verstrekte UWV 5.122 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. Deze daling van 161 uitkeringen (-3,0 procent) ten opzichte van de maand september, is veel sterker dan de landelijke daling van 1,7 procent. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in oktober 2018 in de regio Amersfoort met 2,9 procent iets lager dan het landelijk percentage van 3,0 procent. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 18,3 procent, ofwel 1.150 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 21,6 procent WW-uitkeringen zien.

In de regio Amersfoort daalde ten opzichte van vorig jaar het aantal uitkeringen aan mensen die werk zochten in een bedrijfseconomisch/administratief beroep (-301) of commercieel beroep (-185) in absolute aantallen het sterkst. De procentuele daling van de WW-uitkeringen was het hoogst bij werkzoekenden met een agrarisch beroep (-44,4 procent) of een beroep in openbaar bestuur en veiligheid (-33,0 procent).

HOVENIERS GEZOCHT Regio in Beeld 2018, de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse van UWV, laat een selectie vacatures zien die voor werkgevers moeilijk vervulbaar zijn. Vooral medewerkers klantenservice, productieplanners, commercieel medewerkers binnendienst en hoveniers worden gezocht. De arbeidsmarktanalyse laat zien dat de huidige arbeidsmarkt zich kenmerkt door een tekort aan personeel en de mismatch tussen vraag en aanbod. Werkgevers hadden medio 2018 in de regio Amersfoort 5.600 vacatures open staan volgens UWV. Tegelijkertijd zijn er nog veel mensen met een uitkering die toegeleid kunnen worden naar werk. Om een match tot stand te brengen kan een aanvullende training of scholing nodig zijn.