• Roos Koole

Soester ondernemers starten Ondernemersladder

SOEST Soester zelfstandige professionals hebben een initiatief ontwikkeld waarbij zij collega ZZP-ers en klein MKB-ers helpen met het opstarten, doorstarten en doorontwikkelen van hun onderneming en hun ondernemersvaardigheden.

KENNIS UITWISSELEN Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit, versterken hun netwerk en krijgen ondersteuning als ze het even zwaar hebben. Op deze manier helpen ze elkaar verder.

VOOR EN DOOR ONDERNEMERS De ondernemersladder is bedoeld voor alle ondernemers uit Soest. Het zijn ook Soester ondernemers zelf die hun collega's helpen en daar zit de kracht. ,,Iedereen kan bij ons aankloppen. Dus de ondernemer die net begint, de ondernemer die het morgen beter wil doen dan vandaag, maar ook voor de ondernemer die (financiële) problemen ervaart", aldus initiatiefneemsters Annemiek Ramaekers en Ellen van Loon. Ondernemers die in eerste instantie hulp krijgen worden zelf later ook weer trainers.

GEMEENTE STEUNT DUURZAAM ONDERNEMEN De gemeente Soest stelt een opstartsubsidie beschikbaar voor het project De Ondernemersladder. Wethouder Marcel Adriani: ,,Soest is een dorp met uitzonderlijk veel ZZP-ers, dus de gemeente helpt graag om dit initiatief te lanceren en daarmee de duurzaamheid van juist deze groep ondernemers te steunen. Zij vervullen immers een belangrijke rol in onze samenleving."