• Ambtenaren en ondernemers zijn blij. Op de flanken wethouder Liesa van Aalst en Joost Uytewaal van MKB-Nederland Midden.

    Hans Veltmeijer

'Soest mkb-vriendelijkst' aanmoediging voor verdere verbeteringen

SOEST Soest is uitgeroepen tot mkb-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht. De sprong van plek 11 naar 1 is eigenlijk niet zo verrassend gezien alle inspanningen en de goede samenwerking, vinden ambtenaren en ondernemers. Wethouder Liesa van Aalst ziet het als een aanmoedigingsprijs voor verdere verbeteringen.

Hans Veltmeijer

Voorzitter Joost Uytewaal van MKB-Nederland Midden reikte in het Soester gemeentehuis een daarbij behorend groot bord en een certificaat uit aan wethouder Liesa van Aalst. De tweejaarlijkse verkiezing werd voor de vijfde keer gehouden, Bunschoten-Spakenburg won de eerste vier edities. De prijs is bedoeld om gemeenten te stimuleren zich in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en goed economisch beleid te voeren. Alleen de beste drie worden bekendgemaakt, de slecht presterende gemeenten worden zo uit de wind gehouden. ,,Het is een positief instrument", benadrukte Uytewaal.

Het onderzoek heeft grotendeels in de tweede helft van 2018 plaatsgevonden. In een enquête werd de mate van tevredenheid van ondernemers over hun gemeente gepeild en gevraagd hoe de lokale lasten worden ervaren. Wordt er bijvoorbeeld duidelijk kenbaar gemaakt waarvoor de heffingen worden gebruikt? Ook werd ondernemers van buiten gevraagd naar het imago van de betreffende gemeente, bijvoorbeeld qua vestigingsmogelijkheden. Tot slot werd in kaart gebracht wat een gemeente doet aan mkb-beleid en hoe dat wordt gecommuniceerd. Dan valt te denken aan verduurzaming, digitalisering en beleid ten aanzien van starters en zzp'ers.

Soest scoorde op de vier onderdelen het beste gemiddelde van de 26 Utrechtse gemeenten en bleef Renswoude en Bunschoten-Spakenburg voor. Vorig jaar eindigde Soest op de elfde plaats. Wethouder Van Aalst was bijzonder blij met de prijs. "We zijn het mkb dankbaar want het is de drijvende kracht achter onze economie. Deze prijs is dan ook voor ons samen.", reageerde zij.

De sprong van 11 naar 1 op de ranglijst komt volgens haar niet uit de lucht vallen. "Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Zo hebben we het digitaal ondernemersloket gelanceerd en zijn als gemeente veel op pad geweest." Zij gaat het uitgebreide rapport samen met Soester ondernemers bespreken, om verdere verbeteringen door te voeren. Ze noemde het daarom 'een aanmoedigingsprijs'. Het grote blauwe bord komt als pronkstuk bij een van de ingangswegen van Soest te hangen, of wellicht toepasselijker: bij de entree van bedrijventerrein Soestdijkse Grachten.

Voorzitter Judith de Pagter van de Soester Zakenkring en Henk van Asch van onder meer BMO Soest bevestigden de goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Zij spreken dan namens ongeveer de helft van de bedrijven in Soest, laat Van Asch weten. Zo is er een prima 'overlegstructuur'. De Pagter roemde verder de laagdrempeligheid en de zichtbaarheid van de gemeente. Dat laatste komt ook tot uiting door de aanwezigheid bij ondernemersbijeenkomsten. ,,Ik ben er trots op in zo'n gemeente ondernemer te mogen zijn", verklaarde zij.

Soest dingt nu ook nog mee naar de landelijke titel. De winnaar daarvan wordt op 26 maart bekendgemaakt.