• Artist impression van de gemeente Soest: De driehoek in het midden geeft de plek van de pleisterplaats aan. Links is nog een deel van de Batenburgweg te zien.

    Gemeente Soest

Pleisterplaats in voorjaar 2019 open

SOESTERBERG De huiskamer van Soesterberg, dat moet de uitstraling worden van de horecavoorziening die op de voormalige vliegbasis Soesterberg bij de ingang van het Wethouder Lemmenpad aan de kant van de Batenburgweg zal worden gerealiseerd. Volgens Sem Harten, de exploitant van het nieuwe café-restaurant naar voorbeeld van de onderneming Brambergen die hij in 's-Graveland exploiteert, is het een uitdaging om de unieke plek waar de pleisterplaats komt te ontwikkelen tot een plek waar het dorp wat aan heeft maar waar ook de omgeving zal recreëren.

Harten: ,,Het is zo'n unieke plek dat de horeca ondergeschikt moet zijn aan de omgeving. Die moet niet overdreven zijn en niet alleen kloppen met de natuurlijke omgeving, maar ook met de historie van de vliegbasis.'' Daarvoor wordt gezocht naar de verbinding met de natuur en het karakter van de vliegbasis: open, met veel glas.

SPEELBOS Bij het café-restaurant komt een speelbos waarvoor leerlingen van de basisscholen in Soesterberg ideeën hebben aangedragen. Bij het realiseren hiervan staat de veiligheid van de spelende kinderen voorop, wat betekent dat goed gekeken moet worden naar de wijze van parkeren en het fietsverkeer. Mogelijk dat de pleisterplaats ook een toeristisch overstappunt wordt voor fietsers en ruiters.

De opzet is volgens Harten om bij de bouw van het pand ,,met mooie, duurzame materialen te werken en slim gebruik te maken van de natuurlijke warmte.'' Het streven van Harten is om in het voorjaar van 2019 open te gaan. Het restaurant zal zoveel mogelijk producten van plaatselijke ondernemers betrekken. De gerechten op de menukaart zullen kloppen met de seizoenen.

De ontwikkeling van de pleisterplaats komt met de andere plannen voor Soesterberg ook ter sprake op de informatieve dorpmarkt die op maandag 19 juni tussen 19:30 en 21:30 uur wordt gehouden in het Officierscasino aan de Kampweg in Soesterberg.