• Jolanda.Bouwman(l) en Mirjam Goedhart.

    Ronald Kersten

Perspectief in oerwoud studiemogelijkheden

Advertorial

SOEST Sinds de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel in 2015 is studeren duurder geworden. Gemiddeld 25 tot 30 procent van de eerstejaarsstudenten stoppen desondanks met hun studie, omdat deze niet bij hen blijkt te passen. Op middelbare scholen ontbreekt het vaak aan tijd en individuele aandacht om leerlingen te helpen met het maken van de juiste studiekeuze.

Twee studiekeuzecoaches uit Soest en Amersfoort, Jolanda Bouwman en Mirjam Goedhart, hebben dit ook gezien en erkennen het belang van de juiste studiekeuze voor de student. Zij helpen met hun concept Studiekeuzefit middelbare scholieren, aankomend studenten en studie uitvallers die moeite hebben met het maken van hun studiekeuze.

ENTHOUSIASME

Jolanda en Mirjam bundelen hun expertise in coaching, training, arbeidsmarktperspectief en begeleiding. Ze hebben jongeren in hun directe omgeving geholpen inzicht in zichzelf te krijgen en ze op die manier begeleid naar een passende studie. De opluchting en het enthousiasme van deze jongeren gaf hen zoveel voldoening dat zij een gecertificeerde opleiding tot studiekeuzecoaches volgden. Sindsdien bieden zij een professioneel, kortdurend en resultaatgericht begeleidingstraject.

KEUZES

,,Wij merken bij jongeren van 15 tot begin 20 jaar dat ze het lastig vinden om een beeld van zichzelf te krijgen, wie ze zijn en wat hun interesse is op studie- en beroepsgebied. Ze zijn vaak ook nog helemaal niet bezig met hun ambitie en latere toekomst. Dat maakt een juiste keuze vaak ingewikkeld", vertelt Jolanda.

ARBEIDSMARKT

,,We hebben kennis van het opleidingsaanbod en de culturen van opleidingsinstituten en actuele en concrete kennis van arbeidsperspectief na het volgen van de studie. Dat willen we graag aan jongeren meegeven en we wijzen hen op de consequenties van een minder goed vooruitzicht op de arbeidsmarkt. We beschikken over een breed netwerk, zodat jongeren met mensen in het werkveld in gesprek kunnen gaan."

INZICHT

,,Het belangrijkste is dat de aankomende student inzicht krijgt in wie hij/zij is en wat hij kan, wat hem interesseert, waar hij blij van wordt en dus zichzelf hiermee beter leert kennen,'' vertelt Mirjam. Een online assessment van 24 vragen vormt de basis om een richting aan te geven voor een opleiding die op het lijf geschreven is. Op basis daarvan wordt een profiel gemaakt en de uitkomsten worden besproken en specifiek gemaakt. In combinatie met het profiel, hun interessegebied en het gesprek worden mogelijke studies gefilterd die online worden onderzocht. Het is ook goed om naar open dagen, meeloopdagen en studielocaties zelf te gaan. ,,Om te voelen hoe de cultuur daar is. Dan ervaren of een school ook bij hen past.''

GEDRAG

Bij StudiekeuzeFIT krijgen de jongeren inzicht in eigen gedrag, motivaties en talenten. Resultaat na twee, drie uur: een concreet actieplan is en een top 3 van passende studies. Jolanda en Miriam hebben veel langs zien komen, van wanhopige ouders tot gestopte studenten. ,,Veel jongeren zien vaak door de bomen het bos niet meer. Maar ze gaan hier weg met zelfvertrouwen, gemotiveerd om hun vooropleiding af te maken, wetend hoe ze in de toekomst beter keuzes kunnen maken. Een kleine investering brengt veel voordeel met zich mee."

Voor meer informatie: www.studiekeuzefit.nl.