• In het onderwijs, en dan vooral voor huiswerkbegeleiding, zijn coaches al langer een bekend fenomeen.

    ANP Foto

Opvallend veel coaches in en om Soest

SOEST Opruimcoaches, onderwijsbegeleiders, zingevingscoaches en loopbaanbegeleiders: Nederland telt inmiddels meer dan 63.000 bedrijven die een vorm van coaching aanbieden. Vijf jaar eerder waren dat er nog een kleine 38.000. Vooral in het midden van het land stikt het van de coachingsbedrijven, zo blijkt uit cijfers uit het handelsregister die de Kamer van Koophandel met LocalFocus deelde. 

De Kamer van Koophandel telde hoeveel vestigingen (hoofd - en nevenvestigingen) van bedrijven het woord of woorddeel 'coach' in de bedrijfsomschrijving hadden staan. De provincie Utrecht telt per duizend bedrijven maar liefst 46 coaches. Landelijk zijn dat er zo'n 32. De provincie is daarmee landelijk een uitschieter.

Ook in de top tien gemeenten met relatief veel coaches valt het midden van het land op, zo komen de Utrechtse Heuvelrug (68,7 per duizend bedrijven), Zeist (63,3), Leusden (62,7), De Bilt (58,3) en Amersfoort (56,6) hierin voor. In de gemeente Soest zijn het er 52,2 per duizend. Voor Amersfoort valt bovendien op op dat hier meer coaches zijn dan in het (qua inwonertal en bedrijvigheid) grotere Eindhoven. In absolute zin zijn de meeste coaches te vinden in Amsterdam: maar liefst 5,4 duizend. Dat zijn er meer dan in heel Overijssel en Limburg.

(Artikel loopt door onder de foto)

OPGERUIMD Uit de KVK-cijfers blijkt dat vooral in het onderwijs, de preventieve gezondheidszorg en de thuiszorg het aantal coachingsbedrijven in de afgelopen vijf jaar explosief toenam. Opruimcoaches zijn opvallende nieuwkomers, mogelijk ingegeven door de populariteit van opruimgoeroe Marie Kondo en de Netflix-serie over haar werk. Het aantal bedrijven dat mensen wil helpen om hun huishoudelijk leven op orde te brengen, bijvoorbeeld door hun kasten anders te organiseren of spullen weg te doen, nam van 17 in 2014 toe tot 74 in 2019. Mensen die behoefte hebben aan een opruimcoach, komen er in Noord-Holland het beste
vanaf. Een derde van deze beroepsgroep bevindt zich in deze provincie. 

KEURMERK Mag iedereen zich zomaar coach noemen? Het korte antwoord daarop is: ja. Coach is namelijk geen beschermd beroep. Er zijn wel allerlei keurmerken voor in het leven geroepen, van het EIA-keurmerk (European Individual Accreditation, voor professionele beroepscoaches) tot het Keurmerk Coach bij Kanker (KCBK).