• SoesterCourant

Jan Buijze pioniert bij Stichting Balans

SOEST Jan Buijze zit weliswaar nog midden in zijn kennismakingsperiode, maar de nieuwe directeur van Stichting Balans is wars van een 'koffiedrinkcultuur', het beeld dat veel mensen hebben van de welzijnssector. ,,Het is juist keihard werken in de zachte sector. Verzakelijking is een heel gezonde ontwikkeling.''

Buijze volgde Roy Sheldon op, die vijftien jaar de voortrekker was van Balans. De eerste maanden ging Buijze 'de hort' op, een rondgang waar hij zeker enthousiast van wordt.

PIONIEREN ,,Ik ben van het vernieuwen en pionieren, dus loop ik op onverwachte momenten ook hier, bij kinderboerderij De Veenweide, gewoon binnen. 'Wat kom je doen?' wordt er direct gevraagd. Werken natuurlijk. Het welzijnsveld in, weten wat er leeft onder onze doelgroepen, aanspreekbaar zijn. Daar begint het mee.''

Wat Buijze aantrof? ,,Een goed georganiseerde stichting waar nieuwe energie in mag. De transitie in de zorg, de participatiewet en de instroom van nieuwe Nederlanders vragen om een andere aanpak. En dat kan, want er staat een goede basis met getalenteerde medewerkers. Dat is ook een vereiste als we willen vernieuwen.''

VRAAGGERICHT Eén van de omslagen is het vraaggericht werken. ,,Het is heel verleidelijk om een activiteit die je al jaren organiseert, nog eens uit de kast te trekken. Dat denken in aanbod moet anders. We moeten vragen die uit de samenleving op ons afkomen vertalen in activiteiten. Een concreet voorbeeld is de omgang met digitale media. Ouders vragen om tips over het mediagebruik van hun kinderen. Zo'n avond gaan we organiseren, net als lessen op basisscholen over mediawijsheid.''

* Lees meer in de Soester Courant van deze week.