• Judith de Pagter en Evert ten Kate pleitten vol overtuiging voor invoering van het Ondernemersfonds: ,,Het is een bewezen concept. -

    Hans Veltmeijer

Hoge verwachtingen van Ondernemersfonds

SOEST De voorbereidingen voor een Soester Ondernemersfonds zijn in volle gang. Geen freeriders meer dankzij de verplichte OZB-opslag. De initiatiefnemers zien veel meer voordelen.

Hans Veltmeijer

De gemeenteraad stemde vorige week in met het voorstel om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor de laatste onderzoeksfase naar een Ondernemersfonds. Daarin worden ook al concrete stappen genomen, zoals de vorming van een stichtingsbestuur. De oppositie had vooral moeite met de afspraak dat wanneer het fonds er toch niet komt, dat geld door de ondernemers niet hoeft te worden terugbetaald. Maar het groene licht werd gegeven, met een behoorlijke raadsmeerderheid (twintig tegen acht stemmen).

En daarmee moet het wel raar lopen, wil het Ondernemersfonds er niet komen, weten ook twee van de initiatiefnemers en leden van de regiegroep voor het fonds, voorzitter Judith de Pagter van de overkoepelende ondernemersvereniging Soester Zakenkring en Evert ten Kate van ONS-netwerk Soesterberg. De laatste heeft ervaring met het opzetten van soortgelijke fondsen in De Bilt. ,,De winkelcentra zijn er gelukkig mee", stelt hij vast.

KERSTVERLICHTING Zo'n fonds waaraan alle ondernemers verplicht meebetalen, voorkomt het freerider-gedrag: het profiteren van de voordelen van de ondernemersvereniging (zoals feestverlichting in een winkelstraat) zonder mee te betalen. Ongeveer een kwart van de ondernemers is lid van zo'n vereniging. Soms is dat te weinig om bijvoorbeeld kerstverlichting aan te brengen of een bedrijventerrein te beveiligen. ,,Soesterberg wil al jaren dolgraag feestverlichting in december en hanging baskets met bloemen in de zomer. Maar dat geld was er gewoonweg niet", geeft Ten Kate een concreet voorbeeld. Met het verplichte fonds zou de deelnamegraad naar honderd procent stijgen. Niet alleen bedrijven doen dan mee, maar ook scholen, agrarische bedrijven, sportverenigingen en buurthuizen. Alle gebouwen die geen particuliere woning zijn, krijgen de OZB-opslag. De pandeigenaar wordt dan voor 55 procent belast, de bijdrage van de gebruiker is 45 procent.

LEIDSE MODEL De initiatiefnemers denken nu aan een bedrag van 70 euro per WOZ-waarde van 100.000 euro. Dat zou jaarlijks zes ton in het laatje van het Ondernemersfonds brengen. En daar kan mooie kerstverlichting van aangebracht worden, en een strakke beveiliging van een bedrijventerrein is ook geen kopzorg meer. De ondernemers kunnen een verzoek voor zoiets indienen bij de ondernemingsvereniging in het 'trekkingsgebied'. Vervolgens komt de aanvraag bij het bestuur van de stichting Ondernemersfonds dat beslist of dit binnen het doel van het fonds past.

Het is het 'Leidse model' dat de Soester ondernemersverenigingen voorstaan. In 2005 werd in Leiden het eerste Ondernemersfonds op basis van een opslag op de OZB opgericht. Nu functioneert dit systeem op ruim veertig plekken in Nederland, waaronder Utrecht, Hilversum en Laren. Voor De Pagter en Ten Kate is het daarmee een bewezen concept.

De ondernemers krijgen slagkracht wanneer het Ondernemersfonds naar verwachting op 1 januari 2020 een feit is. Ze kunnen dan ook Soest voor toeristen beter op de kaart zetten, zonder te hoeven sprokkelen om middelen of bij de gemeente aan te kloppen.

DYNAMIEK Judith de Pagter wijst op een bijkomend voordeel van het fonds. ,,Omdat iedereen aangesloten raakt, neemt de organisatiegraad van het bedrijfsleven toe. Dat maakt onderwerpen als duurzaamheid beter bespreekbaar." Ook scholen en organisaties in de zorg en het maatschappelijk werk, zullen welvaren bij het fonds, verwacht zij. ,,Het is een manier om een bepaalde dynamiek in Soest op gang te brengen, ook tussen ondernemers en non-profit organisaties. Voor stichting Balans is het bijvoorbeeld ideaal om structureel verbinding met het bedrijfsleven te zoeken." Evert ten Kate: ,,Scholen kunnen straks eenvoudiger stageplekken vinden en specialisten strikken voor gastcolleges. We zijn met heel veel groepen in gesprek over de toegevoegde waarde van het fonds."

In de eerste onderzoeksfase werd door een extern bureau het draagvlak gepeild onder de Soester ondernemers. Daaruit kwam geen eensgezind beeld. Ook hierover hadden raadsleden hun vraagtekens. ,,De raad focust op draagvlak", zegt Ten Kate hierover. ,,Daar is geen volledige duidelijkheid over, al concluderen wij dat er grosso modo draagvlak is. Maar wij kijken vooral naar de mogelijkheden die het fonds biedt." De Pagter: ,,Met goede informatie en voorbeelden zie je dat de mensen steeds enthousiaster worden."

CONVENANT Een van de bezwaren bij tegenstanders is de angst dat de gemeente straks taken gaat overhevelen naar het fonds. Dat gaat niet gebeuren, verzekert Ten Kate. ,,We gaan duidelijke afspraken in een convenant vastleggen. Dan zullen er natuurlijk wel grijze gebieden blijven bestaan. Zoals het onderhoud van groen." Daarnaast vrezen sommigen belangenverstrengeling bij bestuursleden van de nieuwe stichting. Om dat zoveel mogelijk uit te sluiten, kan het maar zo dat er helemaal geen Soester ondernemer in het bestuur komt. Wel ervaren deskundigen met bestuurservaring. Ondernemers kunnen plannen indienen bij de regiegroep die in de voorbereidingsfase door het externe bureau getest zullen worden op haalbaarheid. Ook wordt de komende maanden diepgaander met deelnemende groepen gesproken. In het najaar beslist de gemeenteraad of het Ondernemersfonds Soest er echt komt.