• Peter Beijer

'Energie is ook als een tweede taal'

Advertorial

SOEST In de werkkamer van Michael van Roon in het monumentale pand 'De Buitenplaats' aan de Burgemeester Grothestraat 53, regeert de rust. De sfeervolle en huiselijke inrichting passen bij de nuchtere Van Roon. De Soester is een bevlogen (dier)therapeut die natuurgeneeskundige energetische behandelingen toepast voor mensen en dieren in zijn praktijk De Rodute.

Peter Beijer

De vooroordelen over alternatieve geneeswijzen zijn bij de eerste kennismaking met de sympathieke Van Roon weggenomen. Met rustige, vastberaden stem legt hij uit wat energetische therapie inhoudt en hoe dit heilzaam kan zijn voor mens en dier.

EFT ,,Angst, stress en spanning die opgelopen zijn van een gebeurtenis uit het verleden of een opgelopen trauma zijn te behandelen met diverse technieken. Sinds een paar maanden gebruik ik de kloptechniek Emotional Freedom Techniques (EFT) bij mijn behandelingen. EFT maakt gebruik van de acupunctuur-/acupressuurpunten en werkt direct op je stress-systeem. Een mens moet zich gewoon weer lekker voelen. Energetische therapie is voor veel mensen nog onbekend. Het is een toevoeging op de reguliere geneeskunde, zowel voor mens als dier. In de volksmond wordt deze therapie ook wel reiki, handoplegging, magnetiseren of paranormale geneeswijze genoemd."

LOSLATEN De behandelingen van Van Roon zijn voor mens of dier of de combinatie mens/dier. Bij het overlijden van een dierbare kan iemand los van zijn lichaam raken met fysieke en emotionele klachten als gevolg. Michael: ,,In sommige gevallen lukt het mensen niet om een dierbare overledene los te laten en levert dat problemen op voor henzelf. Al deze zaken kunnen zowel voor dieren als voor mensen gelden. Energie is een 'tweede' taal die zowel door het bewustzijn als door het lichaam gesproken wordt. Ik heb geleerd en ervaren dat ik die taal goed spreek en begrijp. Het lukt mij vaak om in één oogopslag te zien op welk vlak het bewustzijn en het lichaam van een mens of dier niet goed communiceert. Het kan zijn dat of bewustzijn of lichaam om meer rust vraagt of dat iemand diep in zichzelf gekeerd is om iets op te lossen of juist meer met de voeten op aarde mag komen."

DIEREN In de praktijk van Michael van Roon komen mensen en dieren met verschillende klachten die met handoplegging/magnetiseren aangepakt worden. ,,Dat varieert van fysieke spanning, met name in rug, nek, schouders en hoofd, tot onbegrepen angstklachten na het overlijden van een dierbare", zet Michael. ,,Hoogsensitiviteit, slaapproblemen en het gevoel hebben emoties van anderen op te pikken zijn ook voorbeelden van klachten die ik behandel." De behandelingen van Michael worden gewaardeerd. ,,Ik werk samen met een paardenarts. In de paardenwereld weet men mij inmiddels te vinden."

BOEK De ervaringen die Michael heeft opgedaan heeft hij opgetekend in zijn boek 'Jij bent je dier'. ,,Het boek is een praktische handleiding voor het aflezen van de verbinding die iemand met zijn dier heeft. In het boek leg ik de theorie uit van de zoöenergetica: de wetenschap van energetische verbindingen tussen mensen en dieren. De lezer komt te weten wat het betekent om samen te leven met een hond, kat en/of paard. Gezondheidsklachten van mens en dier worden op een nieuwe wijze belicht, waardoor men zelf aan herstel kan bijdragen."

Het boek is te verkrijgen via uitgeverij Boekscout.

a [De Rodute Natuurgeneeskunde, www.derodute.nl, tel. 06 301 206 10, info@derodute.nl