• Archief BDU Media

Daling WW-uitkeringen zet door in regio Amersfoort

SOEST In september 2017 zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort verder door. De regionale arbeidsmarktanalyse 'Regio in Beeld' van UWV toont welke werkzoekenden het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals laagopgeleiden en 55-plussers. In de regio Amersfoort wordt ongeveer 60 procent van de WW-uitkeringen verstrekt aan deze twee groepen.

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort bedroeg in september 6.472 uitkeringen. In augustus waren dat 6.631 uitkeringen en in september vorig jaar 7.477 uitkeringen. Nederland als geheel telde in september dit jaar 350.810 WW-uitkeringen. Dat is 3,1 procent minder uitkeringen dan in augustus 2017 en 17,3 procent minder uitkeringen dan in september 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is met 3,7 procent in de regio Amersfoort gunstiger dan voor geheel Nederland (3,9 procent).

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort daalde in september 2017 met 2,4 procent (-159). Sectoren die de grootste bijdrage leverden aan de regionale daling van het aantal uitkeringen zijn zorg &welzijn, vervoer & opslag, uitzendbedrijven en industrie. In vergelijking met september 2016 is er sprake van een daling van 13,4 procent (-1.005) uitkeringen op jaarbasis. De regionale daling van het aantal WW-uitkeringen is met 2,4 procent ten opzichte van augustus 2017 minder sterk dan de landelijke daling (-3,1 procent).

MOEILIJKE POSITIE Deze week heeft UWV een uitgebreide arbeidsmarktanalyse voor de regio gepubliceerd. In de 'Regio in beeld 2017' komen verwachtingen voor de arbeidsmarkt aan de orde, maar ook de problemen, knelpunten en kansen. Bijgevoegde infographic geeft de hoofdpunten van de analyse voor de regio Amersfoort weer. Met name laagopgeleiden, mensen met een arbeidsbeperking, 55-plussers en werkzoekenden met een beroep waar weinig vraag naar is hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Regio in Beeld geeft zicht op de kansen van deze werkzoekenden.

In de regio Amersfoort werd in september 2017 ruim een kwart van de WW-uitkeringen (1.830) verstrekt aan werkzoekenden met een een laag beroepsniveau en een derde aan 55-plussers (2.302). Laagopgeleid economisch en administratief personeel is een voorbeeld van een groep werkzoekenden die relatief meer concurrentie op de arbeidsmarkt ervaart dan bijvoorbeeld werkzoekenden uit de technische en transport & logistiek sector op hetzelfde beroepsniveau. Ongeveer 7 procent van de WW-uitkeringen in de regio Amersfoort wordt verstrekt aan laagopgeleide werkzoekenden in de economisch en administratieve richting (461 uitkeringen).