• NBB/SBSoest

Bridgen tegen eenzaamheid

Advertorial

SOEST Ruim de helft van alle 55-plussers voelt zich eenzaam, óók in Soest. Om dat isolement te doorbreken starten de bridgeclubs van Soest en Soesterberg met het project 'Denken en Doen', waarbij ouderen in een bridgecursus sociale contacten opdoen. Het project kwam tot stand met subsidie van de gemeente vanuit het innovatiefonds Sociaal Domein.

De cijfers van het Ouderenfonds liegen er niet om: ruim de helft van de 55-plussers voelt zich eenzaam en dat neemt alleen maar toe met de leeftijd. Dat ongewilde sociale isolement heeft grote gevolgen. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en zelfs de kans op depressie.

,,Eenzame ouderen missen vaak goede vrienden om zich heen, ervaren een leegheid en missen gezelligheid", vertelt Henk van Dalen van Stichting Bridgeactiviteiten Soest. ,,Bridge is een uitstekende training voor de hersenen en beginnen met bridge is niet echt moeilijk. En wat is er nu leuker dan op een gezellige manier met elkaar actief zijn? Daarmee kan bridge een uitstekende oplossing zijn tegen vereenzaming. Dat erkent ook de gemeente Soest en daarom heeft zij een mooie subsidie beschikbaar gesteld voor het project Denken en Doen. Hierdoor kunnen wij de kosten betaalbaar houden en kunnen ook Soesters met een smallere beurs meedoen aan de cursussen die we gaan geven."

Stichting Bridgeactiviteiten Soest start in oktober op drie verschillende locaties in Soest en op zes verschillende tijdstippen de cursus 'Start met Bridge'.

In vijftien lessen leren de deelnemers volgens een beproefd systeem van de NBB (Nederlandsche Bridgebond) alle basisbegrippen van deze denksport. Tijdens die lessen komen ze in contact met leeftijdsgenoten en beleven ze samen leuke en leerzame bijeenkomsten. Gaandeweg ontstaat er dan een soort clubgevoel en wordt het volgens Van Dalen steeds leuker om zich in het spel te verdiepen.

,,Speciaal voor deelnemers die enthousiast geworden zijn over dit mooie spel en voor mensen die al eens kennis hebben gemaakt met het bridgespel - maar bij wie de kennis een beetje is weggezakt- zullen wij in februari 2020 ook een vervolgcursus van 15 lessen starten."

AANMELDEN In september worden er folders verspreid door Soest, waarbij een inschrijfformulier is bijgesloten. Inschrijven kan via dat formulier, maar een formulier aanvragen kan ook via bridgeactiviteitensoest@gmail.com.
De kosten bedragen 100 euro voor een serie van 15 lessen, inclusief leerboek en oefenboek.