• De roots van Gabriëlle Steenbakkers liggen in Soest. Als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht werkt ze nu bij Bres Advocaten.

    Bres Advocaten

Bres: bestuurs en omgevingsrecht

SOEST ,,Het individu, de burger, ondernemer, tegen de overheid, dat is de kern van het bestuursrecht en dat is wat mij zo boeit." Aan het woord is mr. Gabriëlle Steenbakkers, sinds 1 juli 2019 verbonden aan Bres Advocaten in Soest als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht.

Gabriëlle Steenbakkers is al negen jaar werkzaam in de advocatuur en heeft zich in die tijd gespecialiseerd in procedures tegen de overheid. Ze legt uit dat zij met het bestuursrecht een heel breed werkterrein heeft. Overheid is niet alleen de Rijksoverheid, maar ook Provincie en Gemeente. Daarnaast zijn er nog veel meer instanties waar je als burger misschien minder snel aan denkt, maar die ook onder het begrip overheid vallen. Desgevraagd geeft advocaat Gabriëlle een aantal voorbeelden: Waterschappen, UWV en DUO

VERGUNNINGVERLENING ,,De gemeente kom je in het bestuursrecht veel tegen want die gaat vooral over vergunningverlening en subsidies", zegt Gabriëlle Steenbakkers. ,,Hoewel het bestuursrecht voor alle instanties gelijke regels heeft, zijn er toch verschillen in de wijze waarop de verschillende bestuursorganen opereren. Met mijn lange ervaring in het bestuursrecht weet ik daarin de weg."

ZIENSWIJZE Als voorbeeld noemt Gabriëlle dat het zinvol kan zijn om al voor de aanvraag van een vergunning of voor de vaststelling van het bestemmingsplan een zienswijze in te dienen. Je laat dan al je stem horen voordat het besluit genomen is. Als het besluit niet is wat je wenst, kan er natuurlijk bezwaar gemaakt worden. De zienswijze- en bezwaarfasen spelen zich af op het gemeentehuis. Het voordeel is dat je met de gemeente om tafel kan zitten om er gezamenlijk uit te komen. Soms lukt dat niet en blijft het besluit waar bezwaar tegen gemaakt is, gehandhaafd. Dan is het mijn taak om beroep in te stellen bij de rechter.

OMGEVINGSWET Wordt het niet saai om altijd maar in hetzelfde rechtsgebied waarin je de weg al zo goed kent, te werken? ,,Welnee", lacht Gabriëlle, ,,integendeel: in 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt zestien wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet moet het opstarten van projecten versnellen zoals het bouwen van woningen op een voormalig bedrijventerrein of het bouwen van een windmolenpark. Of de wet goed zal werken is afwachten. Meestal zijn de ambities van de overheid groot, maar is de werkelijkheid toch weer anders, dus ik verwacht weer spannende ontwikkelingen op juridisch vlak."

Gabriëlle Steenbakkers was tot voor kort in het Gooi werkzaam als advocaat, maar heeft wel banden met Soest. Haar vader is geboren en getogen Soester en haar oma was een telg van de Soester familie Van Dorrestein.

Mensen die graag of noodgedwongen meer willen weten over het bestuurs- of omgevingsrecht kunnen vrijblijvend contact opnemen met advocaat Gabriëlle Steenbakkers.

a        Bres Advocaten, Gabriëlle Steenbakkers, tel. (035) 6015907, www.bresadvocaten.nl