• Google Maps

Bakkerij Van Kooten failliet

SOEST Van Kooten Brood- en Banketbakkerij V.O.F. is woensdag failliet verklaard door de rechtbank. De afgelopen week werd druk gespeculeerd over de stand van zaken, nadat de bakker zijn vier winkels in Soest en Soesterberg sinds donderdag op slot had gehouden.

Johan van Beek

Klanten stonden vorige week ineens voor een gesloten deur. Een mededeling was niet achtergelaten. Het ondernemersechtpaar was spoorloos, de telefoon werd niet beantwoord, op de website werd geen informatie gegeven.

Er gingen verhalen de ronde over een mogelijk faillissement en een eventuele doorstart. Andere geluiden gingen erover dat het echtpaar oververmoeid was en even een pauze zou hebben ingelast. Er zou vorige week wel met de medewerkers van de vier winkels zijn gesproken, door een woordvoerder.

In de Soester Courant van 16 januari (vandaag, red.) werd hierover al bericht,maar bij het ter perse gaan van die editie, een dag eerder, was nog niets bekend van een faillissement. Dat werd op 16 januari uitgesproken, toen de krant al in de rekken van de losse verkooppunten en al op de meeste deurmatten van de abonnees lag. Curator is mr. N.  Wilderink.

Van Kooten had vier winkels, aan de Birkstraat, aan de Beukenlaan, aan de Rademakerstraat (Soesterberg) en sinds kort aan de Burgemeester Grothestraat (daarvoor aan de Van Weedestraat).