• Het bestuur van Vrij Polderland gaat voor de Eempolder liggen: geen bebouwing. Foto: Martin Huizenga

    Martin Huizenga

Woningen en rondweg in Eempolder?

EEMPOLDER In toenemende mate wordt de Soester Eempolder in verband gebracht met woningbouw en de aanleg van een rondweg. Dat gebeurde al aan het einde van het vorige millennium, maar de laatste tijd gonst het weer nadrukkelijker van geluiden in die richting. In regionaal verband wordt gezocht naar woningbouwlocaties. ' Onze' polder zou in beeld zijn. Is hier ruimte voor een 'poldermodel' moet iedereen met zijn handen af blijven van dit landschap?

,,De doelstelling van de Vereniging Vrij Polderland (VVP) is om het unieke Eemvallei- en Eempolder landschap voor het nageslacht te bewaren. Met andere woorden; de Eemvallei en de Eempolder moeten beschermd worden tegen grootschalige woningbouw en infrastructuur. Als Eempolderstad er eenmaal staat komen de natuur, de rust, de recreatiemogelijkheden, het uitzicht en de flora en fauna nooit meer terug.

Sommige politieke partijen in Soest vinden, net zoals sommige partijen in Amersfoort dat er best begonnen kan worden met het opofferen van de Eempolder aan grootschalige woningbouw. In de Ruimtelijke Regionale Visie (RRV), die ondertekend is door de huidige coalitie van Soest (D66, VVD, CDA, Soest 2002, waarbij D66 heeft tegengestemd) vindt u een ontwerp waar na 2030 grootschalige woningbouw (duizenden woningen) plaats zou kunnen vinden in Soest en acht andere gemeenten. In deze RRV staat nota bene al een locatie in de Soester polder geïdentificeerd waar een nieuw treinstation komt te staan en een gestippelde cirkel in de polder waar een nieuwe woonwijk kan worden gebouwd.

De RRV is in opdracht van de negen gemeenten in de regio Amersfoort opgesteld door het EIB, het Economisch Instituut van de Bouw die is opgericht door de bedrijfstak van de bouw. De RRV is al aangeboden als bouwsteen om de provinciale ruimtelijke visie verder te ontwikkelen. De VVP vindt dat de RRV ondemocratisch tot stand is gekomen, belanghebbenden, behalve die uit de bouwwereld zijn niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van de RRV.

Volgens de provincie Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat Soest van 2013 tot 2040 groeien met 1% ofwel een groei van 45.500 naar 46.000 inwoners. Dit vertaalt zich naar een woningbehoefte van slechts 217 woningen tot en met het jaar 2040. De VVP kan zich hierin vinden omdat deze woningen met gemak binnen de rode contouren kunnen worden gebouwd. De EIB, gesteund door het huidige college wil in de Soester polder maar liefst 10 keer zoveel woningen bouwen voor 5000 nieuwe inwoners van Soest!

Conclusie: een goed plan voor enkele bobo's in de bouwwereld maar geen goed plan voor de huizenprijzen in Soest, voor het landelijk karakter van Soest, voor ons nageslacht, en al helemaal niet goed voor onze schitterende natuur die zichzelf niet kan verdedigen. Dat moeten wij, als liefhebbers van het grondgebied van de Eempolder zelf doen.

Samengevat is het standpunt van de VVP dat woningbouw in Soest binnen de rode contouren (huidige grenzen van de bebouwing) mag plaatsvinden conform de groeiprognose van het CBS tot en met het jaar 2040.

Onze vereniging vindt dat het gebied buiten de rode contouren met rust moet worden gelaten en is tegen elke grootschalige ontwikkeling in de polder."

Benieuwd wat de lokale politieke partijen in Soest over dit onderwerp vinden? Lees dan de papieren editie van Soester Courant.