• Debatteren, telkens tussen twee kandidaat-raadsleden, over zaken die ouderen aangaan.

    Ronald Kersten

Vier op de tien kiezers is 'oudere'

SOEST In de aanloop naar de stembus iedere week een debat tussen politieke partijen over vragen en opvattingen van burgers. Kunnen de partijen stemmen winnen met hun aanpak en plannen? Dit debat gaat over de ouderen van Soest(erberg).

Martin Huizenga

Ouderenbond Cosbo is gastheer en heeft er werk van gemaakt. Debatleider Sabine Molmans, onafhankelijk vastgoed adviseur, leest de inleidingen en de stellingen en stuurt onopvallend en doelgericht het debat.

Soest kent 32.000 stemmers, van wie 40% ouderen. Twaalf van de zestien partijen zijn aanwezig. Negen stellingen met vijf hoofdthema’s zijn geformuleerd uit een enquête van 32 statements die het Cosbo aan de partijen als huiswerk meegaf. De debatten zijn één op één tussen potentiële raadsleden uit twee partijen. Ieder koppel krijgt tien minuten en begint in één minuut te vertellen wat zij onder een ‘senior vriendelijke gemeente' (SVG) verstaan. De Cosbo klokkenluider houdt de tijd bij.

Hoofdthema’s zijn voldoende inkomen voor ouderen, wonen, zorg, en de toegankelijkheid van informatie. De antwoorden op de SVG vraag: ,,Elkaar serieus nemen, jong & oud participeren, zelfstandig wonen met de regie in eigen hand, heldere éénduidige regelgeving, passende woningen, zorg in Soest beschikbaar, achter de voordeur niet eenzaam en ervoor genoeg ontmoetingen en te doen, gehoord worden, hulp waar nodig, ‘ophalen’ wat de heldere wensen en behoeftes zijn,… zich veilig en gelukkig voelen!”

LEVENSBESTENDIG Er wordt gewerkt rond het gebouw, de bladblazer komt langs. Het debat is eventjes ‘onverstaanbaar goed’. Bouwen, het liefst altijd ‘levensbestendig’, zodat zowel starters er kunnen opgroeien als ouderen er hun laatste dagen kunnen slijten. De huidige afhankelijkheid van projectontwikkelaars, die te laat in de raad met hun uitgewerkte plannen komen, moeten plaats maken voor het gezamenlijk van het begin af aan samenwerken en beslissen, met alle partijen en burgers wat er nodig is, inclusief de woningbouwverenigingen. Dat kan alleen door een Masterplan Soest is de heersende opvatting en vandaar uit kunnen de ‘opgehaalde’ behoeftes uitgewerkt worden.

AFBRAAK De PvdA vindt dat het ‘wonen met zorg’ eerder afbraak kent dan vooruitgang en wil het nieuw leven inblazen met eigentijdse woonvormen met zorg en vooral een ontmoetingsruimte erbij. GGS geeft er een voorbeeld bij als de Knarrenhof in Zwolle, in de buurt van voorzieningen, waar ‘hovelingen’ elkaar helpen bij de dagelijkse gang van zaken. D66 en LAS willen met het Sociaal Team de wijken in omdat de regelgeving wel erg ingewikkeld is en dat niet alleen voor de ouderen.

VERBORGEN ARMOEDE De inkomens van de ouderen nemen af, zorgkosten stijgen, hun arbeidsmarkt is onmogelijk. Dat geeft verborgen armoede en eenzaamheid. Groen Links stelt: ouder worden heeft meer hulp nodig en ieder jaar komt er iemand langs en pakt een (half) uurtje minder hulp in de huishouding af, dat rijmt niet, dat moet méér hulp zijn.

DAADKRACHT CDA en D66 willen uw stem, bij de VVD moet het betaalbaar blijven met daadkracht en optimisme, DSN staat voor de mens ‘uw stem onze inzet’, LAS luistert eerst en doet dan, de LTR is kort en krachtig ‘meer voor ouderen’, CU/SGP wil binden ‘in overtuiging’ Soest2002 staat voor werken, wonen en welzijn, GGS geeft groen voorrang, GroenLinks vindt het tijd voor veranderingen, voor de PvdA ‘Kan het beter’ en BBS staat voor ‘heldere politieke taal.’