• Journalist Hans van Keken leidt het sportdebat tussen 13 lijsttrekkers. De zaal zit vol ,met sporters en politici.

    Jaap van den Broek

Sport neemt regie in handen

SOEST Het sportdebat. Het gaat over de maatschappelijke en sociale betekenis van de sport en het belang dat daaraan moet worden gehecht. De theaterzaal van Idea is afgeladen met sporters en politici. Op het podium 13 van de 16 politieke partijen. De Sportfederatie Soest organiseert en voorzitter René van Hal opent: ,,Wat opvalt, dat sport steeds belangrijker wordt én dat er fors moe(s)t worden bezuinigd. Er is nauwelijks overleg met de politiek. Daarom heeft 'de sport' initiatief genomen en een eigen visie neergelegd. Regie ontbreekt en op welke toekomst moeten we ons voorbereiden?"

Martin Huizenga

Langdurige besluitvorming zonder echte regie geeft grote verwarring en kent afhakers. In een bijzin wordt een andere stijl van toekomstige besluitvorming door de politiek geïntroduceerd en gedurende het debat komt dat ook bij andere politieke partijen bovendrijven. Bij alle belanghebbenden hun mening 'ophalen', zelf kort en zorgvuldig de afwegingen maken en besluiten nemen. ,,Inspraak betekent niet dat iedereen gelijk krijgt." ,,De 'rode contouren' zijn bij voorbaat niet heilig."

Het publiek kan via een app op stellingen stemmen en leest de score af op het witte doek. Debatleider Hans van Keeken, journalist van de Gooi- en Eemlander vraagt regelmatig naar voorbeelden.

BEZUINIGEN Eerste stelling: Moet de sport opdraaien voor een sporthal buiten Overhees? De zaal: ja 16, nee 68 stemmen. De partijen zijn het er over eens dat de sport genoeg heeft bezuinigd. Een aantal vindt zelfs dat het restant bezuinigingen kwijt moet worden gescholden.

Tweede stelling: Het sentiment van de vereniging staat boven de kwaliteit van een nieuwe accommodatie: ja 13, nee 53 stemmen. Actueel: SEC en Hees werken niet verder mee aan een verplaatsing en clustering. De politiek staat open voor sentimenten en vindt dat kunnen worden meeverhuisd. ,,Het mag het algemene belang niet in de weg staan, maar zonder sentiment ook geen sportbeleving. In de buurt verplaatsen kan, maar niet uit de wijk."

De Springbokken, binnensport turnen, wil juist een sentiment ontwikkelen. ,,We zijn over zoveel locaties verdeeld, zelfs in Amersfoort en Hillegom, dat wij bij onze zaal aan de Smitsweg over een kantine willen beschikken om gezellig samen te komen. Bovendien kunnen wij vanuit die plek veel betekenen voor kinderen uit de buurt."

EVALUATIE Derde stelling: De tarieven voor sporters bevriezen: ja 30, nee 18 stemmen. Dat beaamt vrijwel iedereen van de sprekers. Niet voor eeuwig en eerst zal er nog een evaluatie over de huidige sporttarieven moeten komen.

Vierde stelling: De gemeente moet innovatie in de sport stimuleren (app defect). De politiek: ,,De verenigingen kunnen innovaties beter zelf aangeven." Innovaties binnen bestaande sporten zijn voor de verenigingen. De gemeente zou ruimte moeten bieden voor nieuwe sportinitiatieven. SSV Eemland en de denksporten wachten al jaren. De gemeente zal voor de innovatieve duurzaamheid en vernieuwing van clubgebouwen, velden en sportzalen zijn beurs trekken.