• Politieke vragen en antwoorden in de zaal van OC De Klarinet waar het seniorendebat plaatsvindt.

    Ronald Kersten

Seniorendebat met heel veel vragen

SOEST Het ouderendebat. De bezoekers kunnen op een formulier een vraag voor één van de politieke vertegenwoordigers van de 12 partijen opschrijven. Na de pauze worden de vragen voorgelegd en beantwoord. Later worden persoonlijke conclusies en ervaringen één op één gepeild.

Martin Huizenga

Een vraag aan D66: ,,Is de opening van Uw Gemakshuis aan de Koninginnelaan een voorbeeld hoe het zou moeten? De dienstvrager ontmoet de dienstenverlener. D66 is er blij mee. Dan wordt het pas duidelijk, door de vrager, dat aan iedere dienst een tarief van 23,50 euro per uur kleeft. Eén was en strijk voor 50 euro. ,,Het gemak met een volle beurs." Een oppasdienst van een aantal uren, tel uit je winst. Het is gewoon een commercieel bedrijf en niets meer.

De procedure voor een huishoudelijk hulp dat ieder jaar moet worden aangevraagd en altijd wordt 'afgeschat', komt weer naar voren. D66: ,,Bij 75+ mensen is deze jaarlijkse verplichting om opnieuw aan te vragen, afgeschaft."

POLIKLINIEK Een vraag aan BBS over zorg in Soest. ,,Is het: of een goede polikliniek in Soest regelen of een goed vervoer naar de zorg bij Meander Amersfoort en Baarn, eventueel Hilversum? Kan dat in 4 jaar geregeld worden? In Soest zou een polikliniek niet rendabel zijn, maar er zijn ook elders poliklinieken, waarom niet in Soest? De vertegenwoordiger van BBS, ook Statenlid, in Utrecht, zal de vervoersvraag daar inbrengen. De zorg in Soest blijft een streven.

Vraag aan D66 voor de 'woningscan en blijvers-lening' voor seniorenwoningen. Antwoord: de motie blijvers-lening (een duurzaamheidlening) is al aangenomen.

HUURGRENS Vraag aan Soest2002 en de PvdA over het wonen onder de huurgrens van 710 euro per maand. Een moeilijk segment. De gemeente heeft zich verplicht jaarlijks 50 woningen in dit segment op te leveren. Er wordt met een schuin oog gekeken naar de plek van Orlando.

Een vraag over 'inspraak als alles al vastligt', is frustrerend en schept een grotere afstand tussen burger en politiek. Soest 2002 is zoekende. GroenLinks waarschuwt dat de omgevingsvisie voor een groot gedeelte de komende jaren alles zal bepalen ,,Daar gaat het over wonen en natuur en daar is nog geen burger aan te pas gekomen. Zelfs de Raad staat op afstand. Botsende belangen komen bij elkaar. Elke keuze moeten we per concreet geval maken." CDA staat voor de raad. ,,Daar gaan wij over."

Een andere mening: ,,Is bouwen wel nodig? In 2040 is de babyboom over en dan?" CDA: ,,Tot die tijd heeft Soest 1100 woningen nodig." VVD: ,,Een Masterplan Soest voor 20 jaar is nodig en dat moet komende regeerperiode klaar zijn." GGS: ,,Binnen de rode contouren!"

De debatleider sluit het debat.

WOORD Een bezoeker stemde in 2014 op D66, nu weet hij het nog niet. ,,CDA? Ik mis concreetheid en houden ze zich aan hun woord?" Hij heeft ervaring met een eenzame in de buurt die eigenlijk alleen maar een beetje aanloop wil. Hij doet zijn best, maar zelfs dat is moeilijk. ,,Krijgen die van de politiek wel les in debatteren?"

Een ander woont na twintig jaar Frankrijk nu weer vijf maanden weer in Nederland. ,,Ik stemde toen VVD. Mocht voor de gemeente in Frankrijk stemmen. In een 'déjà vu' hier, zei ik net tegen mijn partner dat het wel heel erg leek op dat plaatsje in Frankrijk met 167 inwoners. De mevrouw van GroenLinks (Rosan Coppes - red.) sprak me aan. Ze zei met weinig woorden concreet veel en precies mijn ideeën. Maar ja: links stemmen hè?"

Navraag bij tien bezoekers leert dat 'de mevrouw van Groen Links' heeft gescoord. Nu de echte stemming op 21 maart nog.