• Servaas Neijens
  • Servaas Neijens

Pijnenborg lijsttrekker voor Soest2002

SOEST Janne Pijnenborg wordt lijsttrekker van Soest2002 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dat werd unaniem besloten op de bijzondere ledenvergadering die de partij onlangs hield. Janne Pijnenborg is de afgelopen vier jaar bekend geworden als wethouder, waarbij onder meer haar resultaatgerichte aanpak van het masterplan Soesterberg en de investering in de Soester sport opvielen.

Tevens werd op de ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld, dat als titel kreeg 'Een keus voor de toekomst'. Naast de lijsttrekker zijn ook de kandidaten twee tot en met acht van de kieslijst bekendgemaakt. Op de lijst wisselen nieuwe namen en bekende gezichten elkaar af.

VERNIEUWING De lijst van Soest2002 wordt opnieuw aangevoerd door Janne Pijnenborg. ,,Ik ben heel trots op onze lijst", zegt Pijnenborg. ,,We laten hiermee zien dat we vernieuwing en verjonging hoog in het vaandel hebben staan. Maar we hechten ook aan kwaliteit en ervaring. We zien dat de oudere garde ruimte maakt voor nieuw talent, maar wel actief blijft en zijn ervaring ten dienste stelt van de partij. Soest2002 heeft een duidelijk beeld voor ogen voor de toekomst van Soest en Soesterberg als vitale en aantrekkelijke dorpen. Met dit praktisch ingestelde en enthousiaste team gaat dat zeker lukken."

DUURZAAM De tweede plaats op de lijst wordt ingevuld door een vertrouwd gezicht, Karin Scholten die de afgelopen vier jaar fractieassistent was. Heather Treffers is een nieuw gezicht voor de partij - maar niet voor Soest, waar zij 41 jaar geleden is geboren. Veel ervaring op de plaatsen vier, vijf en zes, waar respectievelijk de huidige, ervaren raadsleden Tijmen Koelewijn, Bert Groothuis en Soesterberger Martien van Leijenhorst staan. De huidige Soesterbergse fractieassistent Piet Klandermans en politieke nieuwkomer Eric Weldink, bekend uit de VHOS, de Vereniging HuurdersOverleg Soest, ronden de eerste acht plaatsen op de lijst af. Soest2002 wil een duurzame partij zijn, die bestendig een bijdrage levert aan de Soester samenleving.

PROGRAMMA 'Een Keus voor de toekomst' heet het nieuwe verkiezingsprogramma van Soest2002. ,,Soest2002 kiest voor levendigheid en dynamiek'', zegt Pijnenborg. ,,Mensen staan daarbij voorop. Soest2002 wil een dorp waar alle inwoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten in de straten, in winkels en bedrijven, in culturele voorzieningen en op de sportclub. Een Soest en Soesterberg dat bruist, nu en in de toekomst. Daarbij hoort ook een duurzaam Soest, waar verantwoord wordt omgegaan met natuurlijke hulpbronnen en waar we zoveel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele energiebronnen. Uitgangspunt is daarbij dat Soest2002 gelooft in de inwoners van Soest en Soesterberg en veel waarde hecht aan de deskundigheid en kennis die daar aanwezig is. Door samenwerking komen er kansen op vernieuwing en op originele oplossingen.''

GELEERD ,,We schetsen in het programma onze wensen en doelen, eerder dan vaststaande oplossingen", vervolgt de lijsttrekker. ,,Neem nou de verkeersdrukte rond Station-Zuid. Vroeger zouden we 'de tunnel' als enige oplossing hebben gepresenteerd. Dan zet je jezelf natuurlijk wel in een hoek, je wordt dan 'die partij van de tunnel.' Maar wat je eigenlijk nastreeft, is een goede doorstroming van het verkeer en daarmee een goede bereikbaarheid. We hebben geleerd dat er soms meerdere oplossingen zijn voor een probleem en hebben daar ook altijd voor opengestaan in de afgelopen periode in het college en in de raad. We hebben onze manier van werken - ergens van alle kanten rationeel naar kijken en dan een afgewogen besluit nemen - terug laten komen in het programma. Daar formuleren we doelen en denkrichtingen. Geen kant-en-klare oplossingen, die zijn er meestal niet."

BETROUWBAARHEID Soest2002 vindt betrouwbaarheid een van de belangrijkste kenmerken van een politiek partij. Janne Pijnenborg: ,,De realiteit is dat je in de politiek altijd de ander nodig hebt als je iets wilt bereiken. Dat kunnen de andere politieke partijen zijn in de gemeenteraad, maar dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners van Soest. Uiteindelijk zijn zij het waar het om draait bij alles wat we doen. Soest, dat zijn wij. Overleg en ideeën uitwisselen zijn dan heel erg belangrijk; een besluit werkt het beste als er draagvlak voor is. Daar gaan we dan ook altijd naar op zoek, maar soms zijn er zaken waarin de gemeentepolitiek het voortouw moet nemen. Er moeten natuurlijk wel keuzen worden gemaakt. Soest2002 gaat zijn verantwoordelijkheden op zo'n moment niet uit de weg. We houden wel vast aan onze koers- betrouwbaarheid vinden we heel belangrijk."

KANDIDATEN De top acht van de kandidatenlijst van Soest2002 ziet er als volgt uit:

1. Janne Pijnenborg

2. Karin Scholten

3. Heather Treffers

4. Tijmen Koelewijn

5. Bert Groothuis

6. Martien van Leijenhorst

7. Piet Klandermans

8. Eric Weldink

Meer informatie over de kandidaten en het verkiezingsprogramma is te vinden op Soest2002.nl.