• De vier nieuwe wethouders v.l.n.r. Harrie Dijkhuizen (CU/SGP), Nermina Kundic (D66), Aukje Treep (GGS) en Liesa van Aalst (VVD).

    Jaap van den Broek

Oppositie mist menselijkheid in coalitieakkoord

SOEST Van de aangekondigde 'verbinding', ook tussen coalitie en de zeven andere fracties, was vorige week nog weinig te merken. De oppositie reageerde kritisch op het beleidsdocument van het nieuwe college, waarvan de wethouders geïnstalleerd werden.,,Leesbaar maar niet concreet", was de meest gehoorde klacht.

Hans Veltmeijer

Duurzaam en daadkrachtig is de titel van het coalitieakkoord tussen GGS, VVD, D66 en ChristenUnie-SGP. Met als speerpunten: samen, groen, duurzaam en daadkrachtig.

Formateur Wim de Kam keek terug op het onderhandelingsproces, en deed dat in bloemrijk proza. Hij benadrukte dat het direct een belangrijk punt was om de niet onderhandelende partijen bij het proces te betrekken. Bovenal is het akkoord 'een richtinggevend document, niet allesbepalend'.

KWETSBAARHEID ,,Het moet nog lichamelijke taal worden. De wethouders zullen zich met lijf en leden daarvoor inzetten." Hij had ook nog wat wijze raad voor het nieuwe college: hard werken, sfeer proeven, soms een pas op de plaats maken of zelfs een stapje terug doen. ,,En het is goed om je kwetsbaarheid te tonen in het democratisch speelveld."Daarna begon het spel in die lokale politieke arena. Fractieleider Jan Paauw van GGS benoemde de meest herkenbare punten van zijn partij in het akkoord: bescherming van de polder, niet bouwen voor de regio en geen sporthal in Overhees.

VRAAGTEKENS Verschillende partijen plaatsten hun vraagtekens bij de regionale visie op de woningbouw. Wel op andere terreinen regionaal samenwerken maar niet bij woningbouw, vinden zij inconsistent.

Dat er nu drie wethouders zijn die samen de post ruimtelijke ontwikkeling verdelen, noemde Ad Witlox van de PvdA 'omslachtig'. Zowel zijn partij als GroenLinks, CDA (milder) en Soest2002 mist aandacht voor 'de mens' in het akkoord. ,,Er is een keuze gemaakt voor minder zorg", concludeerde Rosan Coppes van GroenLinks zelfs.

VERGETEN ,,Het akkoord staat voor duurzaam en daadkrachtig in een dorp met vergeten inwoners", vulde Karin Scholten van Soest2002 later aan. De 'vier regels gewijd aan onderwijs en een pagina over het sociaal domein', noemde Peter Lucas van het CDA 'vreselijk teleurstellend'. ,,Je leest niets over het probleem van eenzaamheid."

Niet bouwen in de polder. Maar wat is 'de polder' precies, vroegen enkele raadsleden. ,,Alles wat buiten de rode contouren valt", antwoordde Jan Paauw. Dus ook de bossen.

SOCIAAL DOMEIN VVD-fractievoorzitter Erc de Wilde deed zijn best de raad ervan te overtuigen dat er helemaal niet wordt bezuinigd op het sociaal domein. ,,Iedereen die zorg nodig heeft blijft die zorg krijgen. Maar we willen wel grip hebben, niet alleen financieel maar ook op welke zorg er precies nodig is."

GECONTINUEERD Eenzaamheidsbestrijding is bestaand beleid van het vorige college en wordt gecontinueerd, benadrukte De Wilde, erop wijzende dat alleen nieuw beleid in het coalitieakkoord staat. Tot slot deed Harrie Dijkhuizen van ChristenUnie-SGP, inmiddels wethouder, een oproep tot eensgezindheid. Hij brak een lans voor 'het vervagen van de grenzen tussen coalitie en oppositie'.