• Gemeente Soest

Nieuw college wil 'dialoog' met raad en inwoners

SOEST Het nieuwe college wil werk maken van het 'samen besturen', met gemeenteraad en inwoners. Daarom is er veel ruimte in het voorgenomen beleid voor 2018 en 2019.

Hans Veltmeijer

,,We steken hiermee de hand uit naar de raad", begon burgemeester Rob Metz het wekelijkse persgesprek. ,,We gaan met hen in dialoog over deze nota. Dat is een andere vorm dan gebruikelijk, en in de gewenste stijl van dit college. Voorheen vertaalden we deze nota een-op-een in de begroting. Nu is het indicatief en is er meer ruimte voor gesprek."

Dit participatiemodel betekent ook dat die besluiten over beleid en begroting langer op zich laten wachten. Het coalitieakkoord is nader uitgewerkt in deze 'kaderdiscussienota 2019'. Met de inhoud gaat het college dus samen met de raad aan de slag om tot een definitieve begroting te komen. ,,Daarbij streven we naar een meerjarige sluitende begroting", benadrukte Liesa van Aalst die zowel financiën als het sociaal domein in haar portefeuille heeft. Grote bezuinigingen verwacht zij niet.

NIEUWE SPORTHAL Wat het sociaal domein betreft vertelde Van Aalst voort te willen bouwen op het werk van het vorige college. ,,Wij zien het als opdracht om het sociaal domein nu toekomstbestendig te maken. Het belangrijkste is dat inwoners nooit tussen wal en schip vallen." Zij gaat actief ondernemers en maatschappelijke partners benaderen om mee te helpen. ,,Zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt net dat zetje krijgen om aan het werk te komen."

Aukje Treep is de wethouder met waarschijnlijk de grootste uitdaging op haar bordje: de gebiedsvisie voor de Dalweg. Het is onderdeel van een grotere omgevingsvisie op wat voor dorp Soest wilt zijn, maar wordt als eerste aangepakt. De nieuwe sporthal die is gedacht bij de huidige sporthal Spleasure is het meest concrete onderdeel daarvan. Verder gaat er de komende tijd 'verkend' worden, om een duidelijke afbakening van het Dalweggebied te kunnen maken. Dat wil het college nog in 2018 doen, maar heeft voor het extra budget wel goedkeuring van de raad nodig op 5 juli. Ook zij benadrukt steeds de inwoners van Soest te willen betrekken in de visievorming.

DALWEGVISIE Veel onderwerpen overstijgen een portefeuille. Zeker de Dalwegvisie. Sportwethouder Harrie Dijkhuizen gaat die visie niet afwachten, maar al aan de slag met de nieuwe sporthal. Ook voor de buitensport stelt hij actie in het vooruitzicht. Zo is besloten dat de voetbalverenigingen Hees en SEC zelfstandig verder mogen. ,,We gaan op korte termijn kijken hoe hun accommodaties toekomstbestendig kunnen worden."

Duurzaamheid is het gebied van de door D66 uit Veenendaal ingevlogen wethouder Nermina Kundic. Zij wil de komende vier jaar grote stappen maken, net zoals zij dat als wethouder in Veenendaal heeft gedaan. Nul op de energiemeter, aardgasvrij maken van woningen en het stimuleren van elektrisch rijden staan hoog op haar lijstje. De sfeer in het Soester gemeentehuis heeft zij overigens als 'een stuk losser' ervaren dan op haar vorige werkplek.