• Koen van Weel

Inwoners Soesterberg doen met eigen partij mee aan verkiezingen

SOESTERBERG Als het aan een groep inwoners van Soesterberg ligt, komt er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande een lokale partij bij: OnsSOESTerberg (OS). Om die reden wordt aanstaande maandagmiddag, 22 januari, door een grote groep mensen ondersteuningsverklaringen afgegeven bij de gemeente Soest. Dit zodat de partij nog met een blanco lijst kan meedoen.

Met welk lijstnummer de blanco lijst straks is terug te vinden op het stemformulier, is nog niet bekend. Op 9 februari krijgen de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hun lijstnummer.

Op 27 december jongsleden was de deadline om een partijnaam te registreren. Die datum was te kort dag na de 'teleurstellende raadsvergadering van 21 december', meldt de partij in oprichting. De gemeenteraad van Soest heeft toen het bestemmingplan Oude Tempel vastgesteld. Voorafgaand aan die raadsvergadering is een petitie met ruim 440 handtekeningen overhandigd aan burgemeester en wethouders. ,,Een petitie waarin vele inwoners hun stem lieten horen voor het behoud van het laatste stukje 'echt bos' in Soesterberg, maar waar niets mee is gedaan."

,,Veel inwoners, van met name Soesterberg, voelen zich door de gemeente Soest niet of onvoldoende gehoord en serieus genomen", motiveert de groep inwoners. ,,Als er niet of nauwelijks wordt ingegaan op inspraakreacties bij planologische procedures of aanbevelingen bij andere burgerparticipatietrajecten, dan is het tijd om zelf aan te schuiven aan de bestuurstafel."

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma, de statuten, en is de website 'www.onsSOESTerberg.nu' in ontwikkeling. Als de blanco lijst daadwerkelijk mee mag doen aan de verkiezingen, kunnen inwoners van Soestberg én Soest binnenkort via deze website ook reageren op nieuwe ontwikkelingen of suggesties doen en hun mening geven.

,,Want voeling en direct contact houden met burgers, dat is waarOnsSOESTerberg voor staat. Dan gaat het niet alleen om de Oude Tempel of om specifiek Soesterbergse aspecten."