• Servaas Neijens

Hoe betrekt gemeente burger erbij?

SOEST Bestuurlijke vernieuwing of: op welk moment en op welke manier betrek ik burgers bij het proces om tot 'gedragen' besluiten te komen. In de gemeenteraad een nota over de stand van zaken. Tevens een overdrachtsdocument zodat na de verkiezingen het nieuwe college daarop kan doorborduren.

Martin Huizenga

Het gaat over de wederzijdse relatie tussen gemeente en burger, in meedoen van en diensten voor de burger. Op het urgentielijstje van de huidige coalitie bij hun aantreden vier jaar geleden. Wie op zoektocht gaat met de trefwoorden 'Bestuurlijke Vernieuwing' vindt in de aflopende regeerperiode weinig tot geen hits. Volgens wethouder Pijnenborg is bij ieder voorliggend onderwerp gekeken of de aanpak om de burger erbij te betrekken volgens de intentie van de Bestuurlijke Vernieuwing zou kunnen plaatsvinden. Met deze uitleg zijn dus bijna alle onderwerpen in vier jaar aan bod gekomen.

,,Het heeft hoofdbrekens gekost, alle onderwerpen zijn maatwerk, maar we hebben veel gedaan met succes. We geven in onze nota ook de missers aan!" geeft Pijnenborg ruiterlijk toe. De introductie van de nieuwe plek voor de sporthal wordt als voorbeeld genoemd: ,,Wel overlegd met vele betrokkenen maar niet met de omwonenden." En dan begint het opsommen:de participatie, afschaffing van knellende regelingen, 'mediation', de verschillen in wijken bij de aanpak, burgerinitiatieven, 'Wij zijn Soest', de 'verbindelaar' in Soesterberg, het wijkbeheer, de buurtsportcoach, samenlevingsdesk,…

Wat waren die intenties van de Bestuurlijke Vernieuwing die nu doorgegeven worden aan het nieuwe college? Allereerst, zoals het woord al zegt: In onze bestuursstijl een nieuwe 'grondhouding' uitdragen. Grote ruimte, betrokkenheid en inzet van de bewoners in burgerparticipatie, initiatieven vanuit de samenleving en 'een terugtrekkende overheid die 'durft' los te laten'.

Dat vertaal je dan in 'Hoe gaan we ons gedragen' zowel de Raad, het college als de ambtenaren en 'Wat betekent dat voor de relatie tussen gemeente en inwoners?' De raadsleden dragen in houding en gedrag het beeld dat de inwoners hebben van de gemeentelijke politiek en dat bepaalt in hoge mate het vertrouwen in de politiek. Veel naar buiten treden en verbinding maken. Hun rol is vertegenwoordiger van de burgers.

Het college treedt meer naar buiten om in contacten met burgers en externe partners de bestuurlijke rol te vervullen. De ambtenaren staan voor 'van buiten naar binnen' denken voor excellente dienstverlening, de bewoner is de klant'. Het streven in de contacten met de burger is 'wederzijds gelijk en gelijkwaardig te zijn'. De wederzijdse verwachtingen zijn vanaf het begin helder en duidelijk, niet zelf invullen wat goed voor de burger is zonder het te vragen. Constant op zoek naar de juiste vorm en open staan voor experimenten.