• Ronald Kersten

Het eerste politieke debat zit erop

SOEST De gemeenteraadverkiezingen op 21 maart naderen. Het eerste debat in de strijd om 29 Soester zetels, vorige week dinsdag, is georganiseerd door het politieke kerkcafé van De Open Hof. Op het podium in twee shifts zes politieke partijen. Alle 16 waren uitgenodigd.

Martin Huizenga

De debatleider, ds. Gerrit Olsman, heeft vier journalisten van Radio Soest, het AD, de Gooi en Eemlander en de Soester Courant uitgenodigd om het debat levendig te houden. In de inleiding biedt Olsman zijn kerknetwerk aan om samen te werken met alle actieve organisaties in zijn werkgebied, Smitsveen en Klaarwater. De twee voornaamste problemen zijn de sociaal economische achterstand en de eenzaamheid. De eerste zes partijen geven antwoord op de stelling: 'Sociale achterstanden worden voldoende weggewerkt door de inzet van de bestaande gesubsidieerde hulpverlening'.

ZELFREDZAAMHEID Groen Links is blij met de hulpverlening, maar niet met de 'terugtredende overheid' (eerst de zelfredzaamheid van mensen, dan de hulp van hun omgeving en als laatste de bestaande hulpverlening). GGS vertrouwt op het buurtplan, wil investeren in preventie met veel aandacht voor schuldhulpverlening.

D66, waarvoor lijsttrekker Marcel Adriani na zijn aftreden als wethouder in januari, zijn rentree maakt in de politieke arena van lijsttrekker Marcel Adriani: ,,Het is niet voldoende, we hebben actieve informele netwerken nodig." CU/SGP: ,,We moeten 'in verbinding' komen. De verschillende mensen moeten elkaar gaan verstaan, ook letterlijk." Het CDA wil samenwerken met de buurtkerk. Burgerbelangen zet in op meer veiligheid.

Een inspreker stelt dat er voor de jeugd niets te doen is. ,,In andere plaatsen is er een buurtruimte om gezellig bijeen te komen." Hans van Keeken, journalist G&E woonde een maand in de wijk om met eigen ogen te zien wat er gebeurde en deed er verslag van. Hij spoort de politiek aan om eindelijk met het plan aan de slag te gaan en hamert er op om te antwoorden over het 'wat, hoe, waar en wanneer', het liefst in drie korte zinnen.

In de pauze: ,,142 nationaliteiten praten óver elkaar, maar niet mét elkaar."

Zes andere partijen op het podium. Nieuwe stelling: 'De aanpak van eenzaamheid moet ook achter de voordeur'. Iedereen is het ermee eens. ,,Het gaat statistisch om 10% van de 75+ bevolking, maar ook signalen opvangen wie dat zijn, in alle leeftijden."

Hulpverlening organiseert maaltijden, gezelligheid bij koffie en koekje aan de buitenkant van de voordeur. Sonja Wolf uit de zaal: ,,Ik hoop dat er wordt open gedaan, als je op de bel drukt." De Springbokken willen actief zijn. 'Meteen gebruik van maken' en kinderen uit de buurt (of schoolklassen) 'adopteren' een eenzame, gaan met een paar op bezoek en doen boodschappen.

Het idee vindt veel bijval. En waarom niet per wijk een 'wijkwinkel' waar de buurt, (mantel)zorgers, wetexperts en de hulpverlening binnenlopen en elkaar ontmoeten bij de koffie. De Plantage? De politieke opkomst is groot. De buurt is met één nationaliteit vertegenwoordigd. Het was weer 'over' en niet 'met' de 141 nationaliteiten.