• Chris van Beek

Gemeenteraad maakt zich op voor verkiezingen

SOEST Het zomerreces is voorbij. De eerste fractievergaderingen zijn achter de rug, morgen begint de eerste maandelijkse cyclus van het politieke overleg.

Johan van Beek

SPANNING De afvalscheiding (zie elders in deze krant) en de (soepelere) parkeernormen zijn opvallende onderwerpen die deze maand aan bod komen. Maar wat te denken van: geheimhouding businesscase herinrichting begane grond Willaertgebouw? Spannend!

Voor de raadsleden en hun directe achterban zal de spanning dit politieke seizoen vast en zeker nog verder oplopen, ongeacht de kwesties die de actualiteit zullen bepalen. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Dat is voor raadsleden hetzelfde als een WK voor voetballers. Een ding is zeker: er zijn straks winnaars en verliezers.

KNOPEN Na 21 maart kan het politieke landschap van Soest door een aardverschuiving zijn veranderd. De vraag is hoe ver de verkiezingen hun schaduw vooruit werpen. In Soest-Zuid komt er overleg met de bewoners over de verkeersremmende maatregelen (begrote kosten: 2 miljoen euro) die nodig zijn omdat de spitsafsluiting (Foekenlaan) en het afslagverbod (Bartolottilaan) straks alleen nog op oude foto's zijn te zien.

Over de mogelijke plek van de sporthal zouden deze maand workshops beginnen, maar eind vorige week wisten ze bij de gemeente nog niet wanneer. Het ingehuurde externe bureau was nog steeds niet zo ver De wijk wacht af en ziet al andere ontwikkelingen op enkele geopperde locaties.

SPOTLIGHTS Beide items staan in de maatschappelijke spotlights. Als het om het verkeer gaat, praten veel burgers in hun eigen straatje. Dat de gemeente nog steeds een sporthal in Overhees wil neerzetten, stuit op veel verzet. De politieke rijen zijn in beide gevallen niet altijd gesloten en het zou geen politieke primeur zijn als de finale besluitvorming over de verkiezingen wordt heen getild.

GUNST De 29 raadszetels zijn verdeeld over elf partijen, waaronder drie eenmansfracties en drie fracties met twee volksvertegenwoordigers. Goede kans dat de SP volgend jaar ook om de gunst van de Soester kiezer gaat dingen. Voor Elly Broere (fractieassistent Burgerbelangen én Statenlid PVV) is het afwachten op Geert Wilders voor haar het licht op groen zet. Wellicht dat Bayram Kurt met zijn gelijknamige lijst een tweede poging voor een rentree gaat wagen. Op 27 december zullen we het weten, dan sluit de registratie voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op 5 februari moeten de kandidatenlijsten binnen zijn.

Voorlopig zullen de partijen zich buigen over de verkiezingsprogramma's én de kandidaten die door de ledenvergaderingen gesorteerd zullen worden. Dat laatste kan ook nog wel eens voeten in aarde hebben. D66 is tot nu toe de enige partij die de lijsttrekker al naar voren heeft geschoven: Marcel Adriani, de huidige wethouder van onder meer milieu. Spannende tijden dus voor 'Politiek Soest'. Eerst achter de schermen, straks de straat op. Deze maand gaat het eerst nog over zaken als de wegsleepverordening en de uitwerking herijking minimabeleid.