• Daniel van Noort en Stan van Burgsteden zijn er nog niet helemaal uit. De lokale politiek staat niet heel 'dicht bij huis' .

    Foto Ronald Kersten

Eerste keer stemmen, of niet

SOEST Bij tienduizenden jongeren is voor het eerst de stempas door de bus gevallen. Zo ook bij Daniel van Noort (18) en Stan van Burgsteden (18), twee vwo-leerlingen van het Griftland College.

Wat heb je met politiek?

Daniel: ,,Zelf heb ik me nog niet in de politiek verdiept, maar ik krijg er thuis wel veel van mee. Mijn moeder is actief lid binnen een lokale partij. Hierdoor zijn er regelmatig vergaderingen, waaruit relevante discussies voortkomen, over recente kwesties. Als middelbare scholier heb ik vaak andere interesses en prioriteiten zoals examens.''

Stan: ,,Bij ons thuis wordt er niet veel over politiek gesproken. Wel kijk ik regelmatig thuis met mijn ouders naar het journaal, en krijg op die manier wat van de politiek belangrijke onderwerpen mee. Met vrienden praat ik er niet veel over omdat zij nog niet mogen stemmen en we andere interesses hebben.''

Hoe belangrijk vind je kiesrecht?

Daniel: ,,Heel belangrijk. Ik denk niet dat er veel achttienjarigen zijn die gaan stemmen, omdat je op die leeftijd nog niet helemaal deelneemt aan de maatschappij en aan de onderwerpen die in de politiek spelen. Zelf voel ik me hierdoor minder betrokken en niet de plicht te gaan stemmen.''

Ga je stemmen en hoe kom je tot je keuze?

Daniel: ,,Ik weet nog niet of ik ga stemmen. Ik heb me nog niet verdiept en ook nog geen keuzetest gemaakt. Eigenlijk kijk ik meer naar de landelijke dan naar de lokale politiek. Zelf vind ik gezondere eetgelegenheden rondom school en diefstalpreventie belangrijk. Ik werk in een supermarkt en daar wordt regelmatig gestolen.''

Stan: ,,Ik weet het ook nog niet, maar voor mij belangrijke onderwerpen zijn natuur, sport en milieu. Je ziet veel bestrating in tuinen, wat ik zonde vind. Ook bemoeilijkt dat de afvoer van het regenwater. Ook op sportgebied is er nogal wat te doen. de twee voetbalclubs die moeten gaan fuseren. Ik vind het van belang dat daar goed over nagedacht, al heb ik er zelf geen uitgesproken mening over.''

Daniel: ,,De kwestie over de gymzalen is natuurlijk ook een actueel thema op dit moment. Wat ik dan mis in mijn beeldvorming is welke partij welk standpunt daarover heeft. Laatst heb ik gelezen dat er volgens de wet bij basisscholen binnen 1 kilometer een gymzaal moet zijn. Dat zijn punten die ik mis. Als ik dat soort informatie zou weten, zou het mijn besluitvorming makkelijker maken.''

Hoe zouden jongeren meer betrokken kunnen raken bij de politiek?

Daniel: ,,Ik denk dat dat lastig is. Je moet het belang van de politiek en het stemmen laten zien. 18- jarigen zijn er ook niet zo mee bezig. Op school leer je wel hoe het systeem in elkaar zit, maar je krijgt verder weinig mee van de actualiteit binnen de gemeente.''

Stan: ,,Alles wat je op school leert is gericht op de landelijke politiek. Er is ook maar een heel klein deel van middelbare scholieren dat mag stemmen. Het bijbrengen van betrokkenheid zou het beste via de ouders kunnen, die hen simuleren te gaan stemmen, of in ieder geval erover na te denken. Je moet hen laten zien wat het belang ervan is zodat ze kunnen zien dat ze invloed kunnen hebben op de maatschappij.''