• Walking football gaat zich vanaf maart uitspreiden over heel Soest.

    Peter Beijer

Nieuwe poging om walking football op te starten

SOEST Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) en de Soester voetbalclubs trappen in maart af met walking football dat landelijk al bij veel verenigingen gespeeld wordt. Grote animator is beweegmakelaar Sanne van den Berg. Zij hoopt hiermee de ouderen sportief te laten bewegen in combinatie met gezelligheid. Je hoeft geen lid van een club te zijn, iedereen kan meedoen.

Ton van Zoeren

Het beoefenen van walking football is niet uniek voor Soest. Een paar jaar geleden deed SO Soest al een poging om die activiteit in Soest van de grond te krijgen. Maar de sport voor voornamelijk ouderen werd na een proefperiode gestopt wegens gebrek aan animo. Sanne van den Berg, werkzaam als beweegmakelaar bij de SWOS, pikt nu de draad weer op samen met Hees, SEC, SO Soest en VVZ'49. Naar verwachting sluit 't Vliegdorp ook aan.

FITHEIDGEBONDEN Het werk van Van den Berg is om mensen te stimuleren om aan het bewegen te krijgen. ,,Ik kreeg vragen van mensen over walking football. Dit is een mooie activiteit voor mensen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We richten ons voornamelijk op de senioren die niet meer met de reguliere competitie mee kunnen doen. Maar ook voor jongeren die met fysieke klachten niet meer kunnen rennen, maar toch binnen de normen van walking football kunnen deelnemen. Het is niet leeftijdgebonden, maar fitheidsgebonden.''

GEMENGD De deelnemende verenigingen liepen direct warm. Bep van Wijnbergen, bestuurslid bij SEC is verheugd. ,,We staan daar positief in en doen graag mee. Wij hebben de 'jonge oudere' leden gepolst en er kwamen veel positieve reacties op. Het is ook goed voor de club, want zo hou je die mensen bij de club.'' De bedoeling om de speeluren over de clubs te verdelen staat hem aan. ,,Maar ook dat we gemengd gaan voetballen viel hier in goede aarde. Dus dat wordt weer een ouderwets partijtje kiezen onder elkaar.''

Dat moet ook de kracht worden volgens Van den Berg. ,,Alle clubs krijgen hun deel van de agenda. Dus je draagt het met z'n allen. Lid zijn van de KNVB is niet nodig en er zal geen contributie geheven worden. Onze insteek is dat als de activiteit goed draait om het daarna met de clubs financieel dicht te kunnen spijkeren.''

HERSTART Vice voorzitter Michiel Heijmans van SO Soest ging in op het verzoek van Van den Berg om te helpen bij de herstart van walking football. ,,Graag zelfs, want wij willen alle vormen van voetbal aanbieden. Doordat ik Sanne goed ken hoorde ik dat de SWOS aanvragen kreeg voor deze tak van voetbal. Toen zijn we erover gaan babbelen en willen het nieuw leven inblazen. Ik denk dat er behoefte aan is, want het is niet alleen het voetbal, maar een ontmoetingsplek met een gezellig samenzijn na afloop. Dat geeft een binding met de clubs. Dat blijkt ook, want alle verenigingen waren meteen enthousiast.'

NIET RENNEN Enkele regels van de sport zijn: niet rennen, geen lichamelijk contact en geen keepers. ,,Er zijn al veel aanmeldingen, maar we hebben nog plaats genoeg'', zegt Van den Berg, die zelf actief voetbalt op het veld en in de zaal. ,,Ook dames zijn welkom!''

Voor meer info: Sanne van den Berg, beweegmakelaar@swos.nl, 0640761683.