• Eigen foto
  • Eigen foto

Twee Soester teams in de Roparun

SOEST In het Pinksterweekend nemen twee teams uit Soest, team 'Lijf&Visie' en 'Smurfit Kappa', deel aan de Roparun 2019. Het is voor het eerst dat Soest door twee teams wordt vertegenwoordigd. De reden is gelegen in het feit dat zoons en dochters van deelnemers van teams die eerder vanuit Soest hebben deelgenomen, dit jaar ook willen deelnemen. Hierdoor is er sprake van een team van oud gedienden dat deelneemt en een team met jonge deelnemers dat dit jaar de vuurdoop krijgt.

Bij eerdere deelnames werd door het Soester Team altijd gestart vanuit Parijs. Dit jaar hebben de teams samen afgesproken uit Hamburg te starten en van daaruit de 564 kilometer in estafettevorm naar Rotterdam hardlopend te volbrengen. Omdat de teams geen onbekenden van elkaar zijn, is ook een gezamenlijk doel gekozen voor de Roparun 2019. Naast een substantiële bijdrage aan de Stichting Roparun hebben de teams ervoor gekozen een lokaal doel te kiezen: koppelbedden voor het hospice.

KOPPELBED In de palliatieve zorg is er steeds vaker behoefte om mensen in de laatste fase van hun leven dicht bij hun partner of andere gezinsleden door te laten brengen. Hiertoe zijn zogenaamde koppelbedden ontworpen. Een koppelbed is een logeerbed dat in een handomdraai aan het bed van een patiënt gekoppeld kan worden, waardoor een volwaardig tweepersoonsbed ontstaat en er evengoed goede zorg geleverd kan worden. Daardoor kan een naaste van een patiënt ook fysiek dicht bij diegene zijn, bijvoorbeeld in de stervensfase.

GEZAMENLIJK DOEL De twee Soester Teams hebben zich ten doel gesteld tenminste drie bedden (kosten per bed bedragen zin ongeveer 2.000 euro) bij elkaar te lopen om ingezet te worden in Soest en Baarn. De koppelbedden zijn beschikbaar voor zowel het Hospice, als voor mensen die hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen. Daartoe hebben zij een aantal sponsoractiviteiten op touw gezet en zijn ze goed op weg dit doel te behalen. Maar, er moeten nog een paar stappen gezet worden. Concreet hopen zij dat er de komende weken nog een aantal bedrijven of particulieren een team willen ondersteunen. Dat kan onder meer door te doneren via de site www.roparun.nl. Meer specifiek sponsoren en hier bijvoorbeeld een factuur voor ontvangen kan via tel. 035-6030504.