• Sportformateur Esther Roelofs gaat met Soester (sport)instanties aan de slag met een Lokaal Sportakkoord.

    Astrid van den Hoek

Esther Roelofs verbindt sportief Soest

SOEST Sportminister Bruno Bruins heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten om het sporten en bewegen te bevorderen. De uitvoering van die landelijke plannen moet lokaal worden opgepakt en daarvoor stelt het Rijk sportformateurs ter beschikking. In Soest gaat Esther Roelofs aan de slag om een Lokaal Sportakkoord op te stellen met plannen en ambities.

Astrid van den Hoek

Via haar zoon en dochter leerde Esther Roelofs (49) al diverse sportclubs in Soest kennen, van zwemmen en judo tot turnen en tennis. ,,Maar dat was als consument", zegt Roelofs. ,,Nu gaat het om het leggen van contacten tussen de clubs, gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, enzovoorts. Sport wordt steeds maatschappelijker ingezet en dat vraagt om meer samenwerking van allerlei aanbieders, niet alleen van sportclubs. In Soest heb je natuurlijk al de Sportfederatie, maar voor het doel van dit lokale Sportakkoord willen we de verbinding breder trekken met bijvoorbeeld ook de buurtsportcoaches, fitnessclubs, fondsen, scouting, de SWOS, scholen, de gemeente en de GGD", legt ze uit.

Gemeente krijgt met Esther Roelofs een sportformateurTijdens een opdracht voor haar Sportmarketingbureau verdiepte ze zich in het Nationaal Sportakkoord en kreeg de vraag of het niet iets voor haar was om sportformateur te worden. Met een veelzijdige achtergrond, onder andere als commercieel manager bij sportkoepel NOC*NSF, past deze tijdelijke job (die ze ook in Enkhuizen vervult) precies in haar straatje.

KOERS In Soest wacht haar een pittige klus, want het stof van de discussies over de sporthal, locaties en kosten van (de huur van) sportaccommodaties is nog niet helemaal neergedaald. ,,Daar ben ik me zeker bewust van", zegt Roelofs. ,,Maar ik ben niet bang dat ik als bemiddelaar tussen de sportclubs en de gemeente ingezet ga worden. De gemeente is maar één van de partners, we bepalen met àlle partners de koers."

Die koers hangt samen met de speerpunten die Soest kiest om ambities voor op te stellen. In het Nationaal Sportakkoord staan er zes: Inclusief sporten en bewegen; Duurzame sportinfrastructuur; Vitale sport- en beweegaanbieders; Positieve sportcultuur; Vaardig in bewegen en Topsport die inspireert. Roelofs: ,,We kijken lokaal naar de aandachtsgebieden waar we op in willen gaan en welke doelgroepen daarbij horen. Het kan dus om accommodaties gaan, maar er zijn meer kansen. Ik ben voor een breed perspectief, kijk ook naar landelijke trends. Ik zorg voor cijfers, gastsprekers en allerlei verbindingen tussen de partners en naar buiten toe. Ik faciliteer het proces, kennis en inhoud."

Het is best een uitdaging. Je kan ook nooit iedereen tevreden stellenUITDAGING In 2019 begon de eerste groep met 150 gemeenten aan een lokaal Sportakkoord. Soest zit nu in de tweede groep die hiermee aan de slag gaat. Elk half jaar start een nieuwe groep, dus veel tijd is er niet: het Lokaal Sportakkoord van Soest moet eind maart al ingeleverd worden bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). ,,Dat is best een uitdaging. Je kan ook nooit iedereen tevreden stellen, maar het gaat vooral om de verbindingen die worden gelegd. Een sterk lokaal en dynamisch netwerk. En dat verenigingen tot elkaar komen."

Roelofs wil na het formuleren van de speerpunten tijdens de kick-off in januari zo snel mogelijk met werkgroepen aan de slag met de concrete uitwerking in februari en maart. ,,Als het akkoord is ingeleverd, kunnen we uitvoeringssubsidies aanvragen voor 2020 en 2021. Dat kan wel zo'n 25.000 euro per jaar zijn, dus daar kunnen we heel wat mee bereiken in Soest."

Wie actief betrokken wil zijn bij of goede ideeën heeft voor het Lokale Sportakkoord, kan contact opnemen via esther@sportmarketingbureau.org.