• Jaap van den Broek

Naomi van As juicht actie MHC en SO Soest toe

SOEST Als jeugdtrainer liep hij over het complex van MHC Soest en zag hij junioren meiden rond een veld staan. Met hun mobiel, rokend. ,,Toen kwam ik op dit idee", zegt Pascal Mulder, aanjager van het 'anti-rookbeleid' bij de hockeyclub. Op het sportpark worden bezoekers geacht niet te roken als er jeugdwedstrijden of -activiteiten zijn. Bij de overburen van SO Soest geldt hetzelfde.

CERTIFCAAT Het officiële startsein werd woensdag gegeven, in aanwezigheid van Naomi van As. Zij zette haar handtekening op een certificaat, net als twee jeugdleden van zowel MHC als de SO en wethouder Janne Pijnenborg. ,,Goed dat jullie dit als clubs doen. Top dat jullie het roken willen uitbannen", zei de ex-hockeyinternational die nog talloze malen haar handtekening op onder andere shirts zette. Gouddelver Van As, die op televisie Zapp Sport presenteert, nam overigens uitgebreid de tijd om met telkens weer andere groepjes jeugd op de foto te gaan.

BANNERS Op de terreinen van MHC Soest en SO Soest hangen banners met een boodschap die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: 'Wij zijn rookvrij'. Pascal Mulder: ,,We willen naar een rookvrije generatie, dan moet je als volwassenen niet het slechte voorbeeld geven."

Over slecht voorbeeld gesproken: de tap gaat voorlopig nog niet dicht, ook niet als er jeugd over het terrein of in de kantine aan de Bosstraat rondloopt. ,,Daar wordt wel over gesproken hoor, maar het is nog niet aan de orde. En nee, de clubkas is geen argument", reageert Mulder. ,,We beginnen met roken, want roken is ook meeroken. Als je nu ook de tap sluit, moet je ook de snoepmachine weghalen."

UITBANNEN De niet-roken-actie is opgezet in samenwerking met onder andere de Nederlandse Hartstichting, de gemeente juicht het toe. Bij de hockeyclub is het de bedoeling dat er zaterdag geen peuk of ander tabaksartikel wordt opgestoken, op zondag mag dat weer na een uur of twee 's middags. Ook SO Soest wil het roken uitbannen. Van rokers wordt verwacht dat ze begrip tonen voor de actie. Sterker: ze worden geacht gehoor te geven aan het goedbedoelde, vriendelijke doch dringende verzoek. Want meer is het feitelijk niet. In de kantine is roken allang niet meer toegestaan, maar buiten is er geen wettelijk verbod. De initiatiefnemers beseffen dat in de open lucht een strikt verbod niet is op te leggen en dat gedragsverandering tijd vergt.

GEEN GRAP ,,Vorige week, nadat we het startsein voor de actie hadden gegeven, ging ik naar huis en kwam er gelijk alweer iemand met een peuk in zijn hand aanlopen. Ik heb die persoon er op aangesproken. Er zal best nog wel wat gedoogd worden, maar de actie is geen grap. De ondersteuning hangt ook af van de jeugdtrainers. Velen van hen steken na de training meteen een peuk op. Dat kan natuurlijk niet. Het is echt meer van deze tijd om in het bijzijn van kinderen te roken en het slechte voorbeeld te geven. MHC Soest en SO Soest zijn de twee grootste sportclubs van Soest die hopen een slinger te kunnen geven aan deze actie, zodat we echt naar een rookvrije generatie toegaan."