• Spelmomenten SEC-Patria

    Ronald Kersten
  • Hees-OSO

    Ronald Kersten

Geen gejuich bij SEC en Hees (update)

SOEST De seniorenafdeling van SEC staat niet te trappelen om naar de Wieksloterweg te gaan. Zo kan de eerste reactie worden samengevat op het verhuisplan van de gemeente. De gemeente wil dat SEC en Hees hun intrek nemen in een nieuw voetbalcomplex naast de atletiekaccommodatie van AV Pijnenburg.

Bij Hees zijn de leden donderdagavond ingelicht door het bestuur. Op maandag 13 november is er in de kantine een algemene ledenvergadering, waarin de kwestie wordt toegelicht en besproken. Voorzitter Ed Kniest neemt nog geen standpunt in. „Dat kan pas als we het hele plan inhoudelijk kennen." Hetzelfde geluid komt van Marco Valkenburg, voorzitter van SEC. „We hebben de gemeente gevraagd het plan gedetailleerder uit te leggen. Komt er een gecombineerde kantine of een kantine met een schuifwand? Er zijn nog veel zaken onduidelijk."

ENQUETE De komende twee weken gaat Valkenburg alle leden informeren en daarbij nadrukkelijk ook de ouders van de jeugdleden betrekken. ,,Donderdagavond waren er alleen senioren. De jeugd moet nog twintig jaar voetballen, de mening van jeugdleden en hun ouders is ook belangrijk. We gaan een enquête houden en over een week of twee houden we een bijzondere ledenvergadering, waarop gestemd kan worden over het verhuisplan."

COMPLEX Zowel Kniest als Valkenburg ziet in dat zich een kans voordoet met een gloednieuw complex met vier velden. Maar zelfs als het door zou gaan, is er in de tussentijd werk aan de winkel, benadrukt Kniest. „De laatste decennia is het onderhoud van onze accommodatie erg achterop geraakt. Op dat vlak moet nog veel gebeuren, ook qua veiligheid. Je kunt niet niets doen totdat een eventueel nieuw complex klaar is."

Bij SEC willen ze ook duidelijkheid over hoe de investeringen van de club zelf vergoed zouden gaan worden. De club stak zelf geld in bijvoorbeeld de lichtmasten, de tribune en vorig jaar nog een nieuw terras.

VERRAST Het bestuur van zowel SEC als Hees was verrast toen het door de gemeente op de hoogte werd gesteld van het plan voor een nieuwe voetbalaccommodatie. Er is al jaren overleg, ook met de andere sportclubs aan het einde van de Bosstraat, over een herschikking van de sportcomplexen. Een jaar geleden stelde de gemeente voor dat SEC buurman/voordeurdeler van Hees zou worden aan de Verlengde Oude Utrechtseweg. Dat stuitte vooral op verzet bij SEC dat niet wilde verhuizen.

VERHUIZEN De gemeente wil een nieuwe voetbalaccommodatie voor SEC en Hees realiseren aan de Wieksloterweg. „De sportgebouwen van voetbalvereniging vv SEC en vv Hees zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. Vandaar dat we voor beide verenigingen één nieuwe accommodatie bouwen", zo laat de gemeente weten. SEC en Hees, die elkaar op 25 november in competitieverband treffen, blijven zelfstandig, maar kunnen in de nieuwe situatie wel elkaars velden gebruiken. Als SEC verhuist, ontstaat er op de Bosstraat-West ruimte voor een extra kunstgrasveld voor MHC Soest. De hockeyclub kan nu geen kant op, maar heeft eigenlijk recht op twee extra hockeyvelden.

VERKEER De gemeente gaat er ook prat op dat er dan meer parkeerplaatsen kunnen komen. „Met extra parkeerplaatsen hoeft er niet meer in de bermen en in de nabijgelegen woonwijk geparkeerd te worden. Hierdoor neemt de overlast voor omwonenden af en bevorderen we de veiligheid", aldus de gemeente. Meer parkeerplaatsen lossen volgens Valkenburg niets op. „Er zal juist meer verkeer door de Bosstraat gaan rijden met een nieuwe voetbalaccommodatie aan de Wieksloterweg."

In de plannen wordt het terrein van Hees, verderop aan de Verlengde Oude Utrechtseweg, teruggegeven aan de natuur. Dat maakt het planologisch ook mogelijk om naast de atletiekaccommodatie een nieuw voetbalcomplex aan te leggen.