• Het uitzicht dat bewoners van de eerste verdieping van de Heyberg hebben.

    Actiegroep De Heybergh

'Leg bouw praktijk naast de Heybergh meteen stil'

SOESTERBERG In een brief aan burgemeester en wethouders heeft Actiegroep 'De Heybergh blijft open' gevraagd om de bouw van de huisartsen- en fysiopraktijk aan de Rademakerstraat stop te zetten. Het uitzicht van veel bewoners verdwijnt door de nieuwbouw.

De bureaucratie werkt niet mee. De gemeente stelt niets te kunnen doen, tenzij de actiegroep een Voorlopige Voorziening aanvraagt die tot een bouwstop zou kunnen leiden. Ze kan dit doen als ze kan optreden namens de direct getroffenen, bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis.

Dit zou volgens de actiegroep betekenen dat zij aan kwetsbare bewoners en hun mantelzorgers moet vragen om namens hen te mogen optreden. ,,Ethisch absoluut onaanvaardbaar om deze kwetsbare groep te vragen om op te staan tegen zorgaanbieder Lyvore waarvan ze totaal afhankelijk is", oordeelt de actiegroep.

De vrees van destijds, toen in Soesterberg een grote protestmars werd gehouden tegen de sluitingsplannen voor de Heybergh, heeft opnieuw de kop opgestoken. ,,Is het creëren van een verpleeghuis waarin het woongenot systematisch verlaagd wordt een stap in de richting van toekomstige ontmanteling", vraagt de actiegroep zich weer af.

,,Uit niets blijkt dat u zich heeft verdiept in de geschiedenis rondom de Heybergh en de afspraken die het college en de gemeenteraad daarover in februari 2017 hebben gemaakt", verwijt de actiegroep de gemeente. Die mag dan het belang voor de huisartsen en de inwoners van Soesterberg van de nieuwe huisartsen- en fysiopraktijk benadrukken, wat de actiegroep onderschrijft, maar ze ziet nergens terug dat er pogingen zijn gedaan om de belangen van een andere, zeer kwetsbare, groep ook te behartigen door moeite te doen de leefbaarheid binnen en (nu geen) buiten de Heybergh te bewaken.

Protesteren bij Lyvore tegen de bouw (waardoor de tuin is opgeofferd zodat er geen buiten meer is waar de bewoners terechtkunnen) heeft volgens de actiegroep weinig nut. ,,Deze zorgaanbieder toont keer op keer aan niet het allerbeste voor te hebben met de bewoners van de Heybergh door eigen belangen te laten prevaleren boven die van mensen voor wie zij betaald verantwoordelijkheid draagt."

VRIJE HAND De actiegroep verwijt de gemeente dat zij Lyvore steeds de vrije hand geeft bij maatregelen die nadelig zijn voor de bewoners van de Heybergh. ,,Hoewel de raad zich heeft verplicht om een vinger aan de pols te houden, heeft hij deze belofte van meet af aan gebroken." In plaats van de Heybergh te ontmantelen als de extra toelage van zorgverzekeraar Zilveren Kruis stopt, zou voor een kostendekkend functioneren Lyvore het aantal plaatsen uit (moeten) breiden met vrijkomende aanleunwoningen van woningstichting de Alliantie.

De actiegroep: ,,Lyvore heeft de woningen aan de Alliantie teruggegeven. Dat is ook gebeurd met de nu bebouwde tuin die Lyvore vrijwillig heeft teruggegeven aan de Drie Eiken, terwijl ook het dakterras, een matig buitenalternatief, niet meer bestaat. Ook Lyvore toont een schandalige interesse voor de bewoners van de Heybergh."