• Het Bram Bartels toernooi is het enige project dat structureel ondersteund wordt door Stichting Zonnegloren.

    Jan Frommink

Zonnegloren blijft na jaren nog steeds stralen

SOEST AED's voor sportverenigingen, een speeltoestel voor Stichting Balans, bijdragen aan Hospice de Luwte, Uw Mantelzorgcafé en Amerpoort. Het zijn voorbeelden van projecten en organisaties die Stichting Zonnegloren financieel ondersteunt. Het bestuur roept organisaties en verenigingen op een aanvraag in te dienen voor een bijdrage.

Doorgaans maakt Stichting Zonnegloren geld over aan activiteiten en projecten die gelinkt zijn aan gezondheidszorg en dan in de meest brede zin van de betekenis. Logeerweekenden voor kinderen met een beperking werden bijvoorbeeld ondersteund. Zorginstellingen ontvingen een bijdrage voor bijvoorbeeld de aanschaf van duofietsen of een ballenbak.

EEMLAND Krijgt een sportclub, zorginstelling, welzijnsorganisatie of vereniging een initiatief of project financieel niet sluitend, dan kan voor een eenmalige bijdrage bij de stichting Zonnegloren worden aangeklopt. Aanvragen moeten wel afkomstig zijn uit de regio Eemland, het vroegere werkgebied van het opgeheven Soester ziekenhuis.

ZIEKENHUIS Zonnegloren begon als sanatorium voor tbc patiënten in 1927. Dertig jaar later werd het getransformeerd tot ziekenhuis. In 1979 was het complex aan de Soesterbergsestraat alleen nog maar een regulier ziekenhuis en in 1991 werd gefuseerd met het Baarnse ziekenhuis Maarschalksbos. De nieuwe naam werd Molendael, dat sinds het vertrek naar Amersfoort de locatie Baarn van Meander Medisch Centrum werd. In 2000 werd Zonnegloren gesloopt.

BEVORDEREN Al in 1987 werd de stichting Zonnegloren opgericht. Doel van de stichting is het bevorderen van de gezondheidszorg in de regio Eemland, waaronder Soest, via financiële steun en in de brede zin van het woord. Sportclubs, zorginstellingen en welzijnsorganisaties kunnen een verzoek om financiële steun indienen. Het verzoek moet niet onder de reguliere gezondheidszorg vallen", benadrukt de Baarnaar. Aan de financiële bijdrage zit geen limiet. De kas van Zonnegloren is aardig gevuld. De vier bestuursleden Reinders, Jacqueline van der Horst, Loek Reijns en Igor Sweers beslissen over de aanvragen.

PROJECTEN Sinds de oprichting zijn bijdragen gehonoreerd voor projecten zoals hospice de Luwte, de Voedselbank, oefenmateriaal, lift en training van een blinde geleide hond. Zonnegloren wil meer ruchtbaarheid aan zijn werkzaamheden geven en geschikte initiatieven of projecten financieel steunen. Incidenteel wordt samengewerkt met de Vrienden van Meander, een soortgelijk initiatief. Randvoorwaarden zijn: het project of doel bevindt zich binnen de regio Eemland (Soest, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden en Woudenberg). De financiële bijdrage bedraagt bij voorkeur rond de 50 procent van de kosten van het initiatief of project. In een enkel geval kan hiervan worden afgeweken.

AANVRAAG De bijdrage is in principe éénmalig en niet bedoeld om de exploitatiebegroting sluitend te krijgen. Alleen duidelijk af te bakenen doelen en projecten komen in aanmerking. De aanvraag wordt ingediend namens een organisatie, stichting of (sport)vereniging. Niet ondersteund worden projecten waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de overheden, individuele personen en medische praktijkruimtes. Een bijdrage is voor één, maximaal twee jaar. Uitzondering hierop is het Bram Bartels G-voetbaltoernooi bij SO Soest dat jaarlijks wordt gesponsord.

Alle praktische informatie over de doelstellingen van en het aanvragen van een bijdrage bij Stichting Zonnegloren is te vinden op de website. Aanvragen kunnen uitsluitend via de site worden aangevraagd: www.zonnegloren.nl.