• Veehouder André van Dorresteijn: ,,Al met al voelen wij een gigantische tegenwerking sinds de nieuwe coalitie is aangetreden. -

    Hans Veltmeijer

Zoektocht van veehouder gaat voort

SOEST Nadat de gemeenteraad op 7 februari dit jaar besloot niet mee te werken aan de bouw van een boerderij in de polder, heeft de provincie zich nu bij dat standpunt officieel aangesloten. Ondertussen heeft de gemeente een externe deskundige in de hand genomen bij de zoektocht naar een alternatieve plek en blijft André van Dorresteijn in onzekerheid achter. De Provincie: ,,De gemeente beslist."

Hans Veltmeijer

Het is een langslepende kwestie die de Soester politiek en het betrokken deel van de gemeenschap verdeelt. André van Dorresteijn had in 2013 de steun van de gemeenteraad om met zijn vleeskoeien te verhuizen vanuit de Insingerstraat naar de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg. Hij had daar al een stuk grond en zou er een nieuwe boerderij gaan bouwen.

HEILIG Later omarmde ook de provincie Utrecht het plan. Maar sinds de lente van 2018 is alles veranderd voor de veehouder. Het nieuwe college onder aanvoering van GGS verklaarde de polder heilig en stond ineens afwijzend tegenover het verhuisplan. Bijna een jaar later schaarde een verdeelde gemeenteraad zich achter het nieuwe standpunt van het nieuwe college.

Vorige week liet ook de provincie weten mee te bewegen met de Soester politiek. ,,De provincie heeft hier wel een rol in maar de gemeente neemt de beslissing", licht een woordvoerder van de provincie Utrecht toe.

,,Aanvankelijk wilde de provincie in dit specifieke geval meewerken aan een verhuizing, onder voorwaarde dat de gemeenteraad toestemt. Dat is niet gebeurd en daarom hebben wij de procedure gestaakt om de PRV te wijzigen." Een herziening van die Provinciale Ruimtelijke Verordening zou nodig zijn om de vestiging in de polder mogelijk te maken.

De indieners van een zienswijze tegen het eerdere standpunt van de provincie, waaronder stichting Behoud de Eemvallei, ontvingen een brief waarin de nieuwe koers wordt meegedeeld. De provincie benadrukt dat hierbij geen inhoudelijk oordeel over een alternatieve locatie in de polder aan de noordzijde van de Peter van den Breemerweg is ingenomen. ,,Daar moet de boer samen met de gemeente naar kijken. De gemeente gaat hierover."

In het raadsbesluit is ook vastgesteld dat samen met de agrariër verder wordt gezocht naar een alternatieve vestigingsplaats. ,,Hiervoor loopt op dit moment een traject waarbij, los van de gemeente, diverse brede verkenningen worden uitgevoerd", laat wethouder Harrie Dijkhuizen weten. ,,De begeleiding hiervan wordt gedaan door een externe deskundige. Wanneer er mogelijk een passende locatie gevonden wordt, zullen we opnieuw naar de provincie gaan om, indien noodzakelijk, een aanpassing van de PRV aan te vragen." Het stoppen van de provinciale procedure noemt hij een logisch vervolg op het raadsbesluit.

Van Dorresteijn: ,,We hebben sinds het raadsbesluit niets meer gehoord van de gemeente, terwijl was afgesproken dat we samen zouden zoeken naar een alternatieve locatie. Nu komt de provincie met dit besluit. Dat hebben wij via de onofficiële weg vernomen. Al met al voelen wij een gigantische tegenwerking sinds de nieuwe coalitie in Soest is aangetreden."

De partijen VVD, D66 en Christen Unie veranderden hun standpunten na het in zee gaan met de winnaar van de verkiezingen, GGS. Voor dat moment waren de drie partijen nog voorstander van de verhuizing van de boer naar de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg.

Van Dorresteijn is niet bereid de handdoek te werpen. ,,We hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente over het besluit op 7 februari. We wachten nog steeds op een reactie. Als er geen goede oplossing komt, stappen we naar de rechter."