• Eempers

Zoektocht naar plek skatepark gaat door

SOESTERBERG Twee jaar zijn ze nu bezig, Piet Stevens en Max Bressers, om in Soesterberg een skatebaan van de grond te krijgen. Er worden kleine stapjes gezet, maar het grote probleem is een plek voor de baan. Het bestuur van de IJsvereniging heeft het Project Burgerinitiatief Skatepark aangeboden om de bestuursposities over te nemen en de naam te veranderen in Skatepark Soesterberg.

,,Daar zitten nogal wat financiële en juridisch haken en ogen aan," zegt Stevens. ,,Een week of drie geleden heb ik hierover een gesprek gehad met Hans Zijlstra, voorzitter van de IJsvereniging, Daarna is er geen contact meer geweest." Stevens wil de IJsvereniging niet zomaar over nemen. Hij wil in ieder geval eerst honderd procent zekerheid dat er geen lijken uit de kast komen en dat het geen financieel drama wordt. Hij heeft inmiddels contact gezocht met een aantal inwoners om te peilen of zij mogelijk geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie.

Dat vindt hij overigens van later zorg. Het gaat er eerst om draagvlak voor de plannen te creëren in het dorp. ,,Het moet niet zo zijn dat de mensen op hun achterste benen gaan staan als ze horen welke locatie het meest in aanmerking komt." Over de plannen heeft Stevens een gesprek gehad met wethouder Au kje Treep, die ook openbare ruimte in haar portefeuille heeft, verbindelaar Hannie van der Straten en Marlein Bos, beleidsadviseur groen en leefomgeving. Er zijn opnieuw enkele potentiële plekken bekeken, ,,maar dat is een drama, want elke vierkante centimeter moet bebouwd worden. Daardoor blijft er veel te weinig ruimte over voor activiteiten voor de jeugd."

Niettemin blijft hij zoeken naar een geschikte plek, terwijl Max Bressers zich bezighoudt met de inrichting van het park. Daarvoor is minimaal twintig bij veertig meter nodig. In het nieuwbouwplan Oude Tempel is weliswaar rekening gehouden met een speelplek, maar hiervoor is tien bij vijftien meter beschikbaar. Dat is te klein voor een skatepark. Een grotere plek zou ten koste gaan van bomen en dat is niet bespreekbaar. ,,De overkluizing zou een prachtige plek zijn geweest, maar die was al ingevuld."

Tot nu toe lijkt het erop dat er in Soesterberg geen plek is. Daarom wordt verder gekeken, bijvoorbeeld naar de gemeente Zeist. Op de grens van beide gemeenten zijn misschien
mogelijkheden, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Te denken valt aan het terrein van 't Vliegdorp en het korfbalveld. Dit valt weliswaar binnen de gemeente Zeist, maar is eigendom van Soest. Een mogelijke locatie is ook in Sterrenberg. Wellicht is het voor Zeist ook interessant om samen op te trekken in het creëren van een skatevoorziening tussen Soesterberg en Sterrenberg voor kinderen en jongeren vanaf tien jaar.

Een plek die afgevallen is, behalve de Oude Tempel en de overkluizing, de ruimte voor de Banninghal. Ervan afgezien dat de ruimte ook hier te klein is, moet deze beschikbaar blijven voor de kermis die voor Soesterberg belangrijk is. Ook het paardenweitje aan de Banningstraat komt niet in aanmerking. Dit gebied moet beschikbaar blijven voor de opvang van regenwater. Kortom, de zoektocht gaat door.