• Eempers

Zoeken naar locatie voor skatebaan

SOESTERBERG Het plan bestaat om voor kinderen in Soesterberg een clinic skateboarden/steppen te geven. Het wordt samen met de welzijnsstichting Balans uitgewerkt. De stichting is betrokken bij het initiatief van Max Bressers en Piet Stevens om een skatebaan in het dorp van de grond te krijgen. In antwoord op vragen van de CDA-fractie in de gemeenteraad hierover zeggen burgemeester en wethouders het initiatief te steunen en actief mee te denken wat er nodig is om het te realiseren.

,,We zijn het ermee eens dat met dit initiatief er voor (een deel van) de jongeren een eigen plek kan komen in Soesterberg'', aldus b. en w. Een positief geluid dus, al had Stevens in de rest van de beantwoording af en in de pas daarna ontvangen notulen van een vergadering in november vorig jaar meer concrete steun van de gemeente verwacht. ,,Maar we blijven druk bezig met het zoeken naar alternatieve locaties die naar het oordeel van de gemeente wèl gebruikt kunnen worden.'' Van de vijf locaties die de initiatiefnemers hebben voorgesteld is er maar één overgebleven die volgens de gemeente eventueel in aanmerking komt voor de aanleg van een skatebaan.

Andere voorgestelde locaties lijken soms wel tot het grondgebied van Soesterberg te behoren maar liggen feitelijk in de gemeente Zeist. Daar heeft Soest geen enkele zeggenschap over. Een andere locatie is onderdeel van de Wegh der Weegen. Dit is een beschermd stukje Soesterberg en het is volgens b. en w. ,,not done'' om daar skate-elementen te plaatsen.

Een clinic voor kinderen vanaf zeven, acht jaar zou hen en hun ouders enthousiast kunnen maken en tevens een graadmeter zijn voor de behoefte aan een skatebaan. Verder kunnen omwonenden zien om welke doelgroep het gaat en wat zo'n plek met zich meebrengt. Ook kan hiermee eventuele ,,angst'' voor hangjongeren worden weggenomen, aldus b. en w.

Zij zeggen verder het burgerinitiatief van Bressers en Stevens ,,enorm te waarderen en we willen hen graag ondersteunen. De gesprekken hierover worden dan ook voortgezet. De regie blijft bij de initiatiefnemers. ,,Als gemeente denken we mee, ondersteunen en faciliteren we waar nodig.'' Bij de uitwerking van hun plan waarvoor nu een ontwerp wordt gemaakt dat voldoet aan de wensen van de skaters en de steppers, wordt ook rekening gehouden met draagvlak in de buurt. Ook wordt een financiële raming van de kosten gemaakt.

Overigens blijft het vinden van een geschikte plek een lastige opgave, aldus b. en w. ,,In Soesterberg is immers niet veel openbare ruimte beschikbaar om een dergelijke voorziening te kunnen realiseren. Van alle voorgestelde plekken is maar één locatie overgebleven. Als deze geschikt is, wil de gemeente verder kijken wat nodig is om het plan gestalte te geven. Tot nu toe is het enthousiasme van Bressers en Stevens nog niet minder geworden, maar ze zouden in het vervolgtraject wel graag steun hebben van ,,meedenkers en potentiële bestuursleden als we een vereniging gaan starten.''