• Reuring over de ambitieuze plannen voor Paleis Soestdijk en de 'zwijgplicht' jegens de pers voor leden van de klankbordgroep.

    Paleis Soestdijk
  • Robert van Motman.

    Vrij Polderland

Wrevel over inspraak op plannen Soestdijk

SOEST Deelnemers in het participatietraject van Paleis Soestdijk moeten alles met elkaar kunnen bespreken. Dan past terughoudendheid tegenover de pers. Gedurende het proces is het niet de bedoeling dat er allerlei publicaties zijn. Dat is vrij normaal bij dit soort werkgroepen.

Eugene Leenders

Dat is de reactie van de gemeente op de kritiek dat deelnemers aan de participatie monddood worden gemaakt. Criticasters die uitdrukkelijk door de gemeente waren uitgenodigd om deel te nemen, weigeren of willen eerst meer informatie. Ze zeggen dat er verschillende keren door ambtenaren is gemeld, dat niet met de pers gesproken mag worden.

De gemeente Baarn is bezig met twee voorontwerp bestemmingsplannen voor de herontwikkeling van Soestdijk. Als vast onderdeel moet er dan een participatieplan zijn. Meestal leidt dat tot een klankbordgroep. Van de deelnemers wordt een constructieve houding verwacht. Ze worden geacht positief kritisch te zijn en oog te hebben voor het algemeen belang. Ze moeten tijd kunnen maken voor deelname aan overleg en in staat zijn om zich te verdiepen in de materie.

De afgelopen weken zijn verschillende zogenoemde stakeholders uit Soest en Baarn verzocht om zitting te nemen in de klankbordgroep. Vrijdag kwamen er oproepen op sociale media waarbij iedereen zich kan melden. De groep zal uit maximaal twintig personen bestaan en zes keer bij elkaar komen. Pas volgende week wil de gemeente uitgebreid reageren op het participatieplan. Eerst moet de gemeenteraad worden geïnformeerd met een brief. Die verschijnt woensdag pas.

ZWAKTEBOD Marc van Ravels van de Parel van Baarn is een van de mensen die was benaderd. In een brief aan het college wil hij opheldering over de stuurgroep die het project begeleid. Naast de wethouders van Soest en Baarn zit daar ook de directeur van Paleis Soestdijk in. Van Ravels: ,,We willen graag inzage in de instellingsbeschikking van die stuurgroep. Hoe is die tot stand gekomen? Hoe is de verantwoording geregeld? Als de overheid probeert te muilkorven, is dat per definitie een zwaktebod."

Paul Bosch van Drakestein van de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche en omgeving: ,,Wat zijn de marges? Waar is over te praten? Dat willen we eerst weten." De Vereniging Vrij Polderland heeft ook nog veel vragen.

INFORMEEL Los van het participatietraject heeft directeur Floris de Gelder van Paleis Soestdijk alle fracties in een de gemeenteraad uitgenodigd voor een informeel gesprek. In een brief aan de fractievoorzitters zegt De Gelder benieuwd te zijn naar de opvattingen van de verschillende politieke partijen.

,,Wij staan open voor uw input, suggesties en ideeën in het belang van een breed gedragen implementatie van de plannen voor het Paleis en het landgoed. Doelstelling van het gesprek is om elkaar beter te leren kennen en om een beter beeld te kunnen vormen over de informatiebehoefte van de partijen en over de politieke prioriteiten en speerpunten van de verschillende partijen."

De fracties mogen zelf tijd en plaats bepalen en met hoeveel mensen ze willen komen. Raadslid Kees Koudstaal van de BOP weigert zo'n gesprek. Andere partijen hebben wel een afspraak gemaakt of hebben binnenkort nog fractieoverleg.