• Provincie Utrecht

Woontorens van 20 meter bij Park Vliegbasis

SOEST De gemeente Soest moet een aantal gebreken in het bestemmingsplan Soesterberg-Noord herstellen om vernietiging te voorkomen. Dat heeft de Raad van State vorige week beslist.

De gemeente krijgt twintig weken de tijd om met een aangepast plan te komen. Dat zal niet eenvoudig zijn, omdat de gemeente moet balanceren tussen de belangen van woningbouw en die van de bedrijven in dit gemengde gebied aan de rand van Park Vliegbasis.

Bovendien besmet het plan Soesterberg-Noord ook de geplande woningbouw op de voormalige vliegbasis die wordt geregeld in het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg. Mogelijk kan daar minder worden gebouwd als de bedrijven op Soesterberg-Noord de ruimte moeten behouden die ze nu hebben.

De bezwaren van een aantal bewoners van de Postweg tegen hoogbouw in hun buurt zijn door de Raad van State verworpen. Het gaat om drie woontorens van ruim 20 meter hoog achter de groenzone bij de Postweg. De Raad vindt die hoogbouw aanvaardbaar ook al zal het uitzicht van de bewoners verslechteren.