• Martijn Beekman

Witlox voert kandidatenlijst PvdA aan

SOEST De algemene ledenvergadering van de PvdA Soest/Soesterberg heeft op 13 december 2017 plaats gevonden en de kandidatenlijst met de daarbij horende volgorde is definitief vastgesteld. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst is rekening gehouden met de verschillende dossiers, waar een fractie mee te maken krijgt.

Ad Witlox, huidig fractielid, voert de lijst aan en moet de kar de komende vier jaar gaan trekken. Zijn interesses zijn onder andere zorg, welzijn, ruimtelijke ordening en cultuur. Op nummer twee staat Peter Donders. Peter is in de lokale politiek een nieuw gezicht, maar heeft in het verleden onder andere voor de fractie van de PvdA in het Europarlement gewerkt. Nummers drie en vier zijn de huidige fractie assistenten, Hans Redeker op drie en Rosella Berghuis op vier. Beiden zijn ervaren kandidaten.

Op nummer vijf staat ook een nieuw gezicht, Kubulay Gunduz. Met zijn frisse kijk op de lokale politiek hoopt hij zijn bijdrage te leveren. Op nummer zes staat onze tweede vrouwelijke kandidate, Christianne Remmé en op nummer zeven ons jongste lid, Mike van Hofslot. Op de nummers acht, negen en tien staan nog een aantal oudgedienden: Han van Marwijk, Gerrit Stekelenburg en Cees Verkerk.

VOORZITTER BASKAYA De huidige fractievoorzitter, Adem Baskaya, heeft er drie termijnen opzitten. Na persoonlijke afwegingen heeft Baskaya besloten om geen kandidaat meer te zijn voor nog vier jaar. ,,De PvdA is dankbaar voor Adem zijn gedrevenheid en ziet graag dat hij met zijn ervaring de nieuwe fractie zal blijven bijstaan'', aldus de PvdA in een persbericht.

VOLLEDIGE LIJST De PvdA biedt de Soester en Soesterbergse kiezers een team van tien kandidaten. Het team zal de komende periode de krachten bundelen. De volledige lijst bestaat uit Ad Witlox, Peter Donders, Hans Redeker, Rosella Berghuis, Kubulay Gunduz, Christianne Remmé, Mike van Hofslot, Han van Marwijk, Gerrit Stekelenburg en Cees Verkerk.