• Installeren zonnepanelen

    Roland Balik

'Werk aan de winkel voor duurzaamheid in Soest'

SOEST De gemeente wil duurzaamheid stimuleren met minder CO2-uitstoot, minder belasting voor het milieu en meer scheiding en hergebruik van afval. In hoeverre de gemeente hierin slaagt, heeft de Rekenkamercommissie van Soest onderzocht.

Een aantal zaken gaat goed in Soest, volgens het onderzoek. ,,De gemeente is sterk in het mobiliseren van inwoners en bedrijven om zich bezig te houden met duurzaamheid."

GOED VOORBEELD Ook is er een energieloket waar mensen vragen kunnen stellen over hoe ze hun huis energiezuiniger kunnen maken. Daarnaast wil de gemeente volgens de onderzoekers het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op het dak van het gemeentehuis.

AANDACHT ,,Bij sommige duurzaamheidskwesties is echter meer nodig dan de gemeente nu doet." Zo zorgt het verkeer voor een grote uitstoot van CO2 en verdient het duurzamer maken van particuliere woningen volgens de onderzoekers meer aandacht. ,,Verder is het belangrijk om op grotere schaal duurzame energie op te wekken. Om dat te bereiken is meer samenwerking in de regio Soest nodig."

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden via www.soest.nl/rekenkamercommissie/onderzoeken.