• Hans Veltmeijer

Wensen voor nieuwe sporthal

SOEST Ongeveer 35 buurtbewoners, sporters, vertegenwoordigers uit het onderwijs en andere betrokkenen hebben wensen op tafel gelegd voor wat betreft de nieuwe sporthal aan de Dalweg. Aspecten waarvoor aandacht werd gevraagd op de bijeenkomst van de gemeente varieerden van maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen tot goede parkeervoorzieningen.

Andere voorbeelden van wensen en suggesties en aandachtspunten die werden ingebracht: een groene uitstraling, een hoogte die past bij de omgeving, adequate verkeersafwikkeling en een fraaie inrichting van de openbare ruimte met zowel voordelen voor de sporthal als de buurt. De bijeenkomst leverde daarmee volgens de gemeente waardevolle inbreng op voor het programma van eisen vanuit verschillende belangen en perspectieven. Tegelijkertijd was er tijdens de gesprekken in de themahoeken 'binnen' en 'buiten' ook veel oog en oor voor elkáár, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente wil de nieuwe sporthal achter de huidige sporthal van Sportboulevard de Eng realiseren. Tussen de Soester Engweg en de huidige hal. Zodra de nieuwe sporthal in gebruik is genomen, zal Beukendal worden afgebroken. Daar komt waarschijnlijk woningbouw, al is de gemeente ook nog bezig om voor het hele gebied tussen het gemeentehuis en de Beukenlaan een plan te ontwikkelen.

De volgende bijeenkomst over de nieuwe sporthal vindt plaats op dinsdag 11 juni. Alle betrokkenen ontvangen hiervoor wederom een uitnodiging. Dan staat staat het concept programma van eisen centraal. Welke wensen en eisen kunnen wel en welke kunnen mogelijk niet vertaald worden in het programma van eisen en waarom precies?

Op basis van de inbreng en het programma van eisen wil het college in september een voorstel lanceren. Als het aan het college ligt, hakt de gemeenteraad in oktober de knoop door.

Meer informatie over de nieuwe sporthal is te vinden via www.soest.nl/soest-in-ontwikkeling/nieuwe-sporthal-bij-sportboulevard-de-engh/