• Hans Veltmeijer

Wellicht deal tussen boeren

SOEST In het slepende dossier over de bouwplannen in de polder van boer André van Dorresteijn gloort een voorzichtige opening met een ruildeal tussen drie boeren.

Hans Veltmeijer

Het ijkmoment in de slepende kwestie vond plaats in december 2013. Toen nam de raad vrijwel unaniem een amendement aan ten faveure van de verhuizing van veehouder Van Dorresteijn naar de Peter van den Breemerweg 1 en 3. Een schetsplan van 1 hectare bouwgrond op een perceel van 4 hectare kreeg daarmee min of meer groen licht.

LOBBY De boer doekte zijn ingeklemde boerderij aan de Insingerstraat op en verkocht die grond voor woningbouw. Maar de provincie wilde niet meewerken aan het nieuwbouwplan in het buitengebied. Een jarenlange lobby van de Soester politiek bracht Gedeputeerde Staten begin 2018 op andere gedachten.

WENDING De situatie nam een nieuwe wending door de winst van GGS bij de verkiezingen in 2018. De polder werd zo ongeveer heilig verklaard en de verhuizing naar de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg was onbespreekbaar. Ook coalitiepartners CU-SGP, D66 en VVD schaarden zich achter dat speerpunt van GGS, terwijl ze kort daarvoor nog zo hun best hadden gedaan om de verhuizing mogelijk te maken. Recent liet ook de provincie weten 'mee te bewegen' met de gemeente.

RUILEN Aan het einde van een lange en bewogen raadsvergadering stelde de VVD donderdag voor om er toch gezamenlijk uit te komen en geen besluit te nemen dat verder polariseert. De eerder door inspreker Martijn van Dijk geopperde deal tussen hem, Ton Hartman en Van Dorresteijn kwam als een optie naar voren. De drie boeren zouden hun stukken land onderling ruilen waardoor de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg onbebouwd blijft, maar er wel nieuwbouw komt elders in de polder. De drie boeren staan open voor deze oplossing.

**Lees meer in de papieren uitgave van Soester Courant van 6 februari.