• Jaap van den Broek
  • Hees-SEC

    Ronald Kersten

Voorzitters SEC en Hees rug aan rug voor hun clubs

SOEST Een dassenburcht, bezwaren van omwonenden en nader natuuronderzoek. Allemaal redenen voor de gemeente om de clustering van Hees en SEC en de vergunningaanvraag voor een natuurbegraafplaats in het bosgebied van ASR op te schorten.

De gemeente is er met de twee voetbalclubs nog niet uit. De besluitvorming zal niet in februari, zoals was gepland, maar op z'n vroegst in de loop van het voorjaar plaatsvinden. Op alle fronten is nader onderzoek gewenst. Tijdens een informatiebijeenkomst is de suggestie gedaan om SEC en Hees niet aan de Wieksloterweg, maar aan de Dolderseweg te huisvesten. Bovendien is op het terrein aan de Wieksloterweg, een burcht aangetroffen. Of het om een dassenburcht gaat, mag pas na de winterslaap van deze dieren worden vastgesteld. Eerder mogen ze niet worden gestoord.

Reden om de clubvoorzitters te vragen: hoe nu verder? De voorzitters Marco Valkenburg (SEC) en Ed Knies (Hees) zetten de deur van hun bestuurskamer op een kier. Eén ding is zeker: de twee preses staan rug aan rug in de strijd tegen de plannen die de gemeente even in de koelkast heeft gezet.

Is er al een stemming geweest?

Marco Valkenburg (SEC): ,,Nee, er is wel een gelegenheid geweest om een mening te geven. Daar hebben 200 leden gehoor aangegeven. De uitslag was duidelijk. Het overgrote deel wil op de huidige locatie blijven met als extra een kunststof veld."

Ed Knies (Hees): ,,Ja, die is via de email verricht en daarop zijn de meningen gespuid. Uitkomst was dat 79 procent wil dat Hees blijft zitten waar het zit en een nieuw clubgebouw en kunstgras krijgt. Iets wat overigens de gemeente ons beloofd heeft."

Hoe is de emotionele stemming?

Valkenburg: ,,Iedereen bij de club is zenuwachtig en afwachtend. Het gevoel is er wel, dat als we weg moeten, dat we dan maar gewoon moeten gaan. Natuurlijk is het extra emotioneel voor de mensen die hier alles hebben opgebouwd."

Knies: ,,Bij Hees overheerst het gevoel dat wij de problemen op de Bosstraat moeten oplossen. De hockeyclub heeft meer velden nodig en daarom wil de gemeente SEC verhuizen. Maar nu maken zij het ook ons probleem, terwijl er bij ons niets aan de hand is. Dat doet binnen de vereniging pijn."

Zijn er leden die afhaken bij clustering?

Valkenburg: ,,Ik verwacht het niet. De harde kern roept dat wel, maar ik verwacht dat hun clubgevoel sterker is als we toch weg moeten."

Knies: ,,Ongeveer twintig leden hebben dat al geroepen. Ze vinden dat Hees dan Hees niet meer is. Ik denk dat het aantal gaat stijgen als de verhuizing doorgaat."

Wat is nu de stand van zaken?

Valkenburg: ,,Ik ben twee weken geleden nog bij de wethouder geweest en heb gevraagd waarom wij moeten wijken voor de problemen van de hockeyclub. Bovendien heb ik haar erop gewezen dat de plannen niet duurzaam zijn. En nog eens benadrukt om ons te laten zitten en kunstgras te geven."

Knies: ,,Wij gaan er voor om voor elkaar te krijgen wat ons beloofd is. We zouden een nieuw clubhuis krijgen en daar zijn we hard aan toe. Bovendien zaten we in de wachtkamer voor een kunstgrasveld, wat echt geen luxe is. Er zou in ons geïnvesteerd worden, want volgens de gemeente zijn wij de club in Soest met de slechtste omstandigheden. Er is een delegatie van de gemeente bij ons wezen kijken en die schrok en deed ons toezeggingen. En nu moeten wij plaats maken voor een natuurbegraafplaats. Vreemde gang van zaken, op zijn zachts gezegd."

Zijn jullie bang voor dwangmaatregelen?

Valkenburg: ,,Het risico is natuurlijk groot dat als wij weigeren, de gemeente de handen van ons aftrekt en dat wij dan geen goede naam in Soest krijgen. Toch denk ik dat wij SEC zonder de hulp van de gemeente op de rails kunnen blijven houden. Ik weet zeker dat wij dat voor elkaar krijgen."

Ed Knies: ,,Daar heb ik geen angst voor, want ik geloof in de waarheid en het recht. En daarmee doel ik op de beloftes die door de gemeente aan ons zijn gedaan. Wij redden het wel. Hees is een club met veel ondernemers, dus die zaak fiksen lukt ons wel."

Hoe is momenteel de sfeer bij de club?

Marco Valkenburg: ,,Er hangt een sfeer van afwachten en dat is best vervelend. Er wordt onderling veel over gepraat. Iedereen heeft wel een mening. Maar over het algemeen gedraagt iedereen zich positief."

Ed Knies: ,,Er wordt veel gecommuniceerd door de leden. Ze mogen het bestuur altijd aanspreken. Maar er hangt wel een sfeer van afwachten in de vereniging."

Hoe verloopt het overleg tussen de clubs?

Marco Valkenburg: ,,Ik heb goed contact met Ed Knies. We delen onze standpunten. Daar zitten geen grote verschillen in. Conclusie is dan ook dat we allebei liever blijven zitten waar we nu zitten."

Ed Knies: ,,Ik heb een korte lijn met Marco Valkenburg. We hebben bijna dagelijks contact. Het contact is plezierig en ik begrijp de standpunten van SEC. We staan met de ruggen tegen elkaar richting de gemeente."

Wanneer is de kogel door de kerk?

Marco Valkenburg: ,,Ik hoop deze zomer. Ik reken erop dat de gemeente na de verkiezingen sneller actie gaat voeren. Het wachten heeft lang genoeg geduurd.

Ed Knies: ,,Ik maak mij geen illusies. We wachten maar af. Misschien nog voor de verkiezingen. Maar de periode na de verkiezingen kan voor ons ook gunstiger zijn."