• SoesterCourant

Voor- en tegenstanders maken zich op voor besluit sporthal

SOEST Ruim 1100 handtekeningen van tegenstanders van een sporthal in Overhees waren tot en met het paasweekeinde verzameld. In dezelfde periode pleitte basisschool De Bron juist vóór een grote sportvoorziening in de wijk.

MAVO Soest, een bewonerscomité dat Overhees te klein vindt voor een bovenwijkse voorziening als een sporthal, voorspelt dat het morgenavond druk zal worden in de raadzaal. De gemeenteraad neemt dan een besluit over een lijst met zes locaties in Overhees, die (nader) worden onderzocht op hun geschiktheid voor de bouw van een sporthal.

BEZWAREN Sinds vorige week maandag gaan sympathisanten van MAVO Soest in de wijk langs de deuren om handtekeningen te scoren. Dat blijven ze tot en met vandaag doen en morgenavond wordt vóór aanvang van de raadsvergadering (19:30 uur in het gemeentehuis) het resultaat overhandigd aan een vertegenwordiging van het gemeentebestuur. ,,De bezwaren zijn soms ook met hele teksten onderbouwd. Over de manier van besluitvorming en zo'', zegt Henk Koster van MAVO Soest. ,,Hiervan zullen wij de politiek ook in kennis stellen.''

KLEMMEND BEROEP Lijnrecht tegenover het standpunt van MAVO Soest (Meer Aandacht Voor Overhees) staat De Bron. Deze protestants-christelijke basisschool aan de Sweelinckstraat doet in een brief een klemmend beroep op het gemeentebestuur om de nieuwe sporthal te realiseren op het terrein van het Orlandogebouw aan de Di Lassostraat. De brief is ondertekend door directeur E. Hordijk en M. van Campen, voorzitter van de medezeggenschapsraad.

De brief is een reactie op de handtekeningenactie van MAVO Soest. ,,Wij voelen ons daardoor genoodzaakt om aan u kenbaar te maken dat er meer belangen zijn in deze kwestie'', schrijven ze. Het belang is het bewegingsonderwijs voor de 260 leerlingen van De Bron. De schoolleiding wijst er daarnaast op dat de vier basssicholen in de wijk totaal 1150 kinderen in de banken hebben zitten.

* Lees meer in de Soester Courant van deze week.