• Eempers

Volop bouwbeweging in Soesterberg

SOESTERBERG In een brief aan inwoners van Soesterberg-Noord, daar gevestigde bedrijven en perceeleigenaren in het gebied dat een kwaliteitsimpuls krijgt, heeft het gemeentebestuur
informatie gegeven over de recente stand van zaken.

Nu de panden van Hypsos aan de Batenburgweg zijn gesloopt, zijn de voorbereidingen begonnen voor de bouw van vrije sector huurappartementen. De gemeente heeft met de ontwikkelaar afgesproken dat er appartementen komen in de categorie 'betaalbare huur' (tot maximaal € 950). Zo blijven de appartementen op deze toplocatie vlakbij voorzieningen en goede verbindingswegen en uitzicht over Park Vliegbasis qua instapprijs zo toegankelijk mogelijk. De appartementen worden duurzaam en gasloos gebouwd. Inschrijven kan op www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl.

VERHUIZINGEN Nieuwbouw op de locatie De Ridder BV op bedrijventerrein Richelleweg vordert gestaag. Het familiebedrijf dat nu nog langs de Veldm. Montgomeryweg zit, verhuist dit voorjaar naar het nieuwe pand. Daarna kan Smink Infra BV ook op deze locatie aan de slag met de herontwikkeling. Na sloop van de bedrijfspanden komen hier grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen.

Ook het bedrijf NKS verhuist, naar de Willem Stuutlaan. Het NKS-perceel aan de Montgomeryweg wordt dan voorlopig eigendom van de gemeente. Op deze plek kan na de verhuizing van het bedrijf nog niet gelijk een ontwikkelaar aan de slag. In het bestemmingsplan is met een wijzigingsbevoegdheid vastgelegd dat de bestemming van dit perceel mag veranderen van 'bedrijven' naar 'wonen'. Eerst moet echter de bestemming nog wel officieel worden aangepast.

OMVORMEN Het bedrijf BMU Groep wil zijn panden en percelen langs de parallelweg van de Amersfoortsestraat eveneens omvormen van bedrijven naar woningen. Dat geldt ook voor het perceel van voormalig tankstation Plekkepoel/Berkman, inmiddels eigendom van de gemeente. Omdat dit ligt tussen de ontwikkelpercelen van BMU ligt, moet er één integraal plan komen voor de locatie BMU én de locatie Plekkepoel. De komende tijd worden de ondergrondse tanks van het voormalige benzinestation verwijderd.

Op de locatie Kibaek (hoek Batenburgweg-Veldm. Montgomeryweg) is het afgelopen jaar de bodem helemaal gesaneerd zodat alle verontreiniging nu weg is. Smink Infra BV gebruikt dit terrein de komende jaren voor opslag van materiaal en hun bouwketen. Door het voormalige Kibaek terrein hiervoor te gebruiken, heeft u in de openbare ruimte zo min mogelijk overlast van bouwmateriaal.

PLANNEN Het gebied tussen de Postweg, Sterrenbergweg, Batenburgweg en Schooldwarsweg grenst straks aan de nieuwe woonwijk op de voormalige vliegbasis. De OntwikkelingsMaatschappij Utrecht (OMU) heeft langs de Batenburgweg en Sterrenbergweg enkele bedrijfspercelen aangekocht met de wens om deze om te vormen naar woningen. Dit gebied heeft nu nog de bestemming 'bedrijven'. Om op deze plek woningen mogelijk te maken, is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.