• JvB

Vol aan de bak tijdens zomervakantie

SOEST Ondanks de 'Grote Vakantie' en de 'Bouwvak' is er volop activiteit in en rond De Wegwijzer. Om straks het onderwijs niet te verstoren, voert de aannemer de ingrijpende onderdelen van de verbouwing nu uit.

Johan van Beek

Zes van de elf lokalen worden momenteel gemoderniseerd, verklaart C. Honkoop, algemeen directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS). Dat is de eerste van vier fases waarin de verbouwing van De Wegwijzer wordt gerealiseerd. Die moet zijn afgerond wanneer op maandag 21 augustus de circa 220 leerlingen zich na een lange zomervakantie weer melden bij de school aan de Willaertstraat. In de daaropvolgende herfstvakantie staan de bouwvakkers voor de uitdaging om binnen een week nieuw bloed in het 'hart' van de roomskatholieke basisschool te pompen.

CENTRALE HAL Daar bouwen ze een centrale hal, waarop de tien huidige een het nieuw te realiseren lokaal zullen uitkomen. Leerkrachten en andere medewerkers krijgen in het 'centrum' de beschikking over een grotere teamkamer.

De verbouwing van De Wegwijzer volgt op die van de 'openbare' buurman deBuut die inmiddels al een nieuwe centrale hal heeft gekregen en waar de komende periode hier en daar nog wat verspijkerd zal gaan worden.

1,2 MILJOEN De gemeente steekt 2,1 miljoen euro in de fysieke aanpassingen van de twee schoolgebouwen. Daarvan is 1,2 miljoen gereserveerd voor De Wegwijzer. De SKOSS investeert zelf nog eens ongeveer 200.000 euro in haar school in Overhees. Dat bedrag komt uit het potje groot onderhoud van de onderwijsstichting. Het eigen geld gaat vooral op aan duurzame aanpassingen aan het gebouw. Vijf jaar geleden kreeg het nieuwe kozijnen en dubbele beglazing. Energiebesparende maatregelen worden nu doorgetrokken naar het dak. De oude gasgestookte ketel wordt vervangen en installateurs laten een systeem achter, waarmee gebruikte energie kan worden teruggewonnen.

HUISVESTING De Wegwijzer werd in de jaren zeventig geopend in Overhees, destijds een nieuwbouwwijk. Grote verbouwingen zijn er aan de school nooit uitgevoerd, wel is er periodiek groot onderhoud gepleegd. De investering van de gemeente vloeit mede voort uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs. Per wijk bekijkt de gemeente hoe de huisvesting van de basisscholen het beste ingericht zou kunnen worden. Dat proces duurt overigens al zeker een jaar of zes. De aanvankelijk beoogde integrale aanpak met andere (gemeentelijke) accommodaties kwam nog niet van de grond.

BREDE SCHOOL In Overhees koos het gemeentebestuur er voor om zowel deBuut als De Wegwijzer in 'één moeite' te laten opknappen, zodat ze fysiek weer vooruit kunnen. In het complex is ook K'nijntje & Zippies' gehuisvest. Deze organisatie verzorgt er kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dat sluit volgens onderwijsdirecteur Honkoop aan op de 'Brede-School-gedachte' van De Wegwijzer. DeBuut vormt binnen het openbaar basisonderwijs één school met De Egelantier, gevestigd in het Breed Educatief Centrum aan de Smitsweg. Aan die weg liggen ook de Professor J. Waterinkschool (prot.chr.) en de Daniëlschool (reformatorisch). De gemeente onderzoekt en overlegt al jaren over de leegstand in twee gebouwen en de mogelijkheid van herhuisvesting in één pand. De Daniëlschool doet daar liever niet aan mee.