• Koninklijke Luchtmacht

Vliegtuigen wijzen weg naar museum

SOESTERBERG Al komen ze ook buiten de bebouwde kom te staan, de herinnering aan Soesterberg als vliegdorp wordt er wel door versterkt. Twee afgedankte toestellen, de F-86K Sabre, bekend als de Kaasjager, en de Lockheed F1-4 Starfighter komen op een sokkel te staan als wegwijzers naar het Nationaal Militair Museum (NMM).

In maart kondigde gemeentelijk projectmanager Reinier Kalt tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van ondernemersvereniging Ons Netwerk (ONS) de nieuwe routeaanduiding naar het museum al aan. Aan de bestaande verwijzingen naar het museum enkel door borden zou meer aandacht en cachet gegeven moeten worden, was de gedachte. Net als in het Vliegdekpark in het dorp zelf waar een helikopter, een Alouette III komt te staan, worden binnenkort de twee toestellen op de route Van Weerden Poelmanweg-Verlengde Paltzerweg geplaatst. De vliegtuigen moeten méér dan de borden nu de aandacht van weggebruikers trekken en daardoor meer bezoekers naar het museum.

NATUUR Het toestel dat aan de Van Weerden Poelmanweg wordt geplaatst, de Starfighter, komt te staan op grond van de provincie Utrecht. Deze heeft hiervoor al toestemming verleend. De precieze plaats van het andere toestel, de Kaasjager, moet nog worden vastgesteld in overleg met Utrechts Landschap. Het zal vermoedelijk halverwege de toegangsweg naar het museum zijn. Omdat ze komen te staan in een gebied met de bestemming Natuur is ook de gemeente erbij betrokken, want het bestemmingsplan moet aangepast worden en ze moet een omgevingsvergunning verlenen.

LANGS A28 De Starfighter is dezelfde die op een sokkel langs de A28 heeft gestaan ter hoogte van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum (MLM) op Kamp van Zeist. Het was in 1994 op een sokkel langs de snelweg geplaatst even voor de afslag Soesterberg richting Amersfoort. Doel van de F-104 op deze plek was vooral om voorbijgangers het verband te laten leggen tussen het toestel en het museum. Het zal wel nooit duidelijk worden of dat doel ook is bereikt. De begroeiing maakte het trouwens steeds minder zichtbaar.

Na de sluiting van het MLM en de verhuizing als Nationaal Militair Museum naar de voormalige vliegbasis Soesterberg had de Starfighter geen duidelijk doel meer, reden om het van zijn plek te halen. Na een grondige onderhoudsbeurt is begint het straks als min of meer poortwachter van het Nationaal Militair Museum aan een derde leven.

GELUIDSOVERLAST De eerste F-86K Sabres vlogen in 1955 bij 700 Squadron op Soesterberg. Als gevolg van klachten over geluidsoverlast verhuisde de F-86K al snel naar Twenthe. Daar vloog hij in juli 1964 voor het laatst. De Koninklijke Luchtmacht had de beschikking over 63 toestellen. Die kocht ze 'voor een prikkie', want in het kader van afspraken die erover gemaakt waren, hoefde Nederland maar de helft te betalen van de werkelijke prijs van het toestel, dat hier bekend werd als de Kaasjager.

Over de herkomst van die naam doen verschillende versies de ronde, maar het is nooit duidelijk geworden waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. De Kaasjager die straks de bezoekers de richting naar het museum wijst komt uit het depot van het NMM.