• Jaap van den Broek

Verzet tegen sporthal zwelt verder aan

SOEST Voldoende leesvoer op het gemeentehuis. Dat is 'overspoeld' met brieven uit alle windstreken van Overhees, waar veel bewoners zich verzetten tegen het plan om een sporthal in de wijk te planten.

Geen van de zes locaties die de gemeente in een voorlopige 'studie' in de portefeuille heeft, kan rekenen op sympathie. Voorstanders hebben zich nog niet laten horen, afgezien van de winkeliers die een sporthal op de Dorpsstreek wel zien zitten. In de gemeenteraad blijven D66, VVD, Soest2002, CDA en PvdA vasthouden aan Overhees. De PvdA heeft zich alleen tegen de locatie Orlando uitgesproken.

De vijf fracties bezitten samen 17 van de 29 zetels in de gemeenteraad. Voldoende voor een redelijk overtuigende meerderheid, maar hoe overtuigend is die als de samenleving zo breed protesteert. Het is de vraag hoe de raadsmeerderheid en het college zich manoeuvreren binnen de lijnen van de democratie. Het verzet komt allang niet meer alleen van MAVO Soest, het actiecomité dat vorige maand in een week tijd in de wijk 1450 handtekeningen tégen een sporthal in Overhees verzamelde.

Nadat de gemeenteraad in april besloot om alleen locaties in Overhees nader te onderzoeken, stonden meer groeperingen op. Zoals de 'brede Turfstreek', bestaande uit bewoners van deze ringweg in de wijk, maar ook van direct omliggende woonerven. Ook veel bewoners van de Kornet, de Willaeertstraat en het Minstreelpad hebben samen de pen opgepakt.

'DRUKKE OMGEVING' Zij schrijven in een brief aan het gemeentebestuur dat het op en rond de Dorpsstreek de hele dag al druk is. De invalsweg van de wijk verwerkt ook al bezoekers van onder meer de bibliotheek, scholen, Idea en het winkelcentrum. ,,Op het stukje groen zijn een parkeerplaats, de skatebaan en een gras/speelveldje. Al met al een drukke omgeving. Dat is nog te overzien, omdat de drukte na 19:00 uur afneemt. Nu wilt u daar, in zo'n druk gebied, zo'n grote puist (13 meter hoog) neerzetten. Onze vrijheid, overzichtelijkheid en veiligheid zullen hierdoor in het geding komen.''

De brievenschrijvers herinneren er aan, dat veel kinderen en jongeren skaten, voetballen en spelen op het grasveld. ,,Als dit allemaal moet verdwijnen, geeft u aan de sporters met de ene gulle hand om met de andere hand het plezier van de kinderen te ontnemen.''

'ONGEHOORD' Dat laatste schrijft ook een bewoonster van het Minstreelpad in een individuele brief aan het gemeentebestuur. Ze heeft ook wel eens overlast gehad van jongeren, maar vindt het niet kunnen dat kinderen (en hun ouders) een speelplek wordt afgepakt. ,,Hierover heb ik de raadslieden niet gehoord tijdens de twee raadsvergaderingen die ik heb bijgezeten. Ik vind het ongehoord hoe er vergaderd werd; het was elkaar vliegen afvangen, in plaats van serieus vergaderen en eerlijk de inbreng van de handtekeningenactie van MAVO te bespreken.''

'WIE VERZINT ZOIETS?' ,,Het vogelbosje grenzend aan het fietspad naar de Wieksloot is één van de opties. Zou moeten plaatsmaken voor een 13 meter hoge sporthal. Wie bedenkt zoiets?'', vraagt de Brede Turfstreek zich af. ,,Een plek, zeer geliefd bij mens en dier (vooral vogels). Een ontmoetingsplek voor vele hondenbezitters, geliefd bij wandelaars en fietsers, favoriet bij avondvierdaagse-lopers en deelnemers aan fietstoertochten. Natuurmonumenten zou dit stukje natuur graag kopen en volgt met argusogen de plannen van de Gemeente Soest.''

Ook de locatie van Van Oest aan de Clemensstraat roept louter vraagtekens op bij deze wijkbewoners. ,,Al jaren braakliggend, er zouden huizen gebouwd worden onder strenge voorwaarden, bijvoorbeeld wat betreft de hoogte. En nu is er opeens de optie voor een sporthal van 13 meter hoog.'' Volgens Brede Turfstreek hebben sommige Turfstrekers inmiddels contact met Natuurmonumenten, anderen met het Utrechts Landschap en de Provincie Utrecht. Weer anderen zorgden voor teksten aan bomen in het vogelbosje.

EEN FRONT De bewoners, die een groepsapp hebben aangemaakt, dringen er bij iedereen op aan om één front tegenover de gemeente te vormen. Saamhorigheid is van belang om te voorkomen dat de gemeente eventueel de verschillende buurten tegen elkaar gaat uitspelen, zo verkondigde eerder ook al MAVO Soest. De oproep lijkt vruchten af te werpen. Steeds meer bewoners van Overhees klimmen op de barricades.