• Lex van Lieshout

Verzet tegen Soester bouwplannen

SOEST De Raad van State moet gaan beoordelen of voor twee bouwprojecten in Soest en Soestdijk een onmiddellijke bouwstop nodig is. Enkele omwonenden hebben de Raad maandag om schorsing gevraagd van de verleende bouwvergunningen en bestemmingsplannen tijdens een spoedzitting in Den Haag.

Het gaat om projecten van projectontwikkelaar Frank Rademaker en zijn bedrijf RV&O. Hij kreeg van de gemeente Soest medewerking voor de bouw van woningen in twee projecten: Hartenvijf aan de Nieuwstraat en Beukenhof aan de Beukenlaan. De gemeente werkte ook mee aan een ander project van Rademaker aan de Weegbreestraat: Pakhuis Victoria, waar 34 appartementen worden gerealiseerd op de huidige plek van een dansschool.

Tegen dit laatste project zijn ook bezwaren ingediend bij de Raad van State. Maar die bezwaarmakers hebben de Raad niet gevraagd om meteen al een bouwstop op te leggen. Hun bezwaren komen later dit jaar aan bod bij de Raad.

AFSTAND De eigenaar van een bedrijfspand aan de Beetslaan maakt bezwaar tegen de woningbouw aan de achtergelegen Nieuwstraat. Het probleem daarbij is dat één van de vijf woningen die daar komen, te dicht bij het bedrijfspand staat. De gemeente heeft daar toegelaten dat wordt afgeweken van de gebruikelijke afstand tussen woningen en bedrijfsgebouwen. Feitelijk is die afstand iets te kort. De vraag is of die afwijking kan worden toegestaan.

BOMEN Voor het project Beukenhof aan de Beukenlaan is schorsing gevraagd door een omwonende. Die maakt zich zorgen om een aantal waardevolle bomen die door het bouwproject in de knel dreigen te komen. Verder maakt de omwonende zich druk om een uitbouw en een dakkapel bij de dichtstbij gelegen woning van de in totaal 14 woningen die hier mogen worden gebouwd.

Rademaker heeft intussen overeenstemming bereikt met die bezwaarmaker, waarbij wordt afgezien van een uitbouw en dakkapel bij die nieuwe woning. Ook de bomen worden ontzien. De bezwaarmaker heeft de Raad zeer recent gemeld dat hij zijn schorsingsverzoek onder voorwaarden wil intrekken.

ONDUIDELIJK Volgens raadsvoorzitter Jaap Hoekstra is het toch beter dat Rademaker en zijn bezwaar makende buurman eerst naar een notaris stappen om hun afspraken te laten beoordelen en vastleggen. Hoekstra zag dat er juridisch nog wat onduidelijkheden bestaan. Hij heeft beide partijen extra tijd gegeven om dit goed te regelen.

Komen ze er uiteindelijk niet uit, dan doet hij binnen een maand uitspraak over een bouwstop voor een deel van het project Beukenhof. En dan volgt ook een oordeel over het project aan de Nieuwstraat.