• Jannes Bosman, woordvoerder van de Sloothaak, heeftbegrip voor het plan van Keune. ,,Het bestemmingsplan is duidelijk, maximaal acht meter hoog."

    Peter Beijer

Verzet tegen omvang nieuwbouw Keune

SOEST De bewoners van De Sloothaak zijn niet tegen de bouw van de nieuwe opslaghal die Keune wil plaatsen. De hoogte van elf meter is wel een struikelblok voor de buurt. Woordvoerder Jannes Bosma: ,,Het bestemmingsplan is duidelijk. Acht meter is het maximum voor industriebouw nabij woningen." Wanneer Keune zijn plannen qua hoogte door wil zetten, overwegen de bewoners een stap naar de rechter.

Peter Beijer

Cosmeticabedrijf Keune is prominent aanwezig in het industriegebied De Grachten. Naast het hoofdkantoor aan de Koningsweg en de hal aan de Zuidergracht wil het bedrijf op de oude locatie van bestratingsbedrijf Strumper aan de Dorresteinweg een extra hal plaatsen: hal C, pal tegenover de woningen aan De Sloothaak, dat parallel aan de Dorresteinweg ligt.

HELDER Bosma en 'straatgenoten' begrijpt dat Keune wil uitbreiden. ,,Wanneer Keune een nieuwe hal wie plaatsen conform industrieklasse twee en wij als buren geen geluidsoverlast ervaren vinden wij dat prima. Waar wij meer moeite mee hebben is de aangevraagde hoogte. De hal moet elf meter hoog worden. Naar onze mening is het bestemmingsplan van De Grachten helder: langs de Dorresteinweg een maximale hoogte van acht meter."

De bezwaren van de Sloothaakbewoners zijn geruime tijd geleden geadresseerd aan de gemeente, Keune en de architect. ,,In december 2016 hebben wij de gemeente geïnformeerd en drie maanden later hebben wij dat bij Keune en de architect gedaan. Wij hebben gesuggereerd om een deel van de bebouwing ondergronds te realiseren of trapsgewijs. Zo kan Keune toch de ruimte creëren die het nodig heeft, maar blijven zij wel binnen de norm van acht meter."

PARALLEL Het CDA heeft de bezwaren van de bewoners van de Sloothaak opgepikt en vragen gesteld aan het college. Namens de Christendemocraten vraagt fractievoorzitter Peter Lucas aan het college of het de omvang van het bouwplan 'buiten proportioneel' vindt. Conform het bestemmingsplan de Grachten is het toegestaan te bouwen tot een maximumhoogte van elf meter. Een uitzondering betreft locaties nabij woningen op de Dorresteinweg of Beckeringstraat. Hier mag maximaal tot acht meter gebouwd worden. In het bestemmingsplan is volgens Lucas te weinig rekening gehouden met woningen parallel aan de Dorresteinweg, zoals de Sloothaak.

De gemeente onthoudt zich van commentaar. ,,De vragen van het CDA worden binnenkort beantwoord door het college." Bij Keune was de betreffende woordvoerder niet bereikbaar voor een reactie.

STRIJDBAAR Jannes Bosma wacht de uitspraken van het college af. De woordvoerder is strijdbaar: ,,Wij willen in alle redelijkheid met Keune en de gemeente om tafel. Maar als de elf meter hoogbouw doorgezet gaat worden starten wij een juridische procedure."